Made with MAGIX by Mat Maessen

81. Wandelen in Asenray

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Camping het Spikkerdal in Asenray. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Roermond en wandelknooppunt 70 aan het Spik in Asenray. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is (beperkt) horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Asenray Camping het Spikkerdal

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Asenray van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt in de richting van wandelknooppunt 74 over het onverharde Sjprunkpaedje. Bij het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek gaat U rechtdoor richting wandelknooppunt 76. U wandelt daarna door het gehucht Asenray. Vervolgens loopt U langs de Maasnielderbeek. Verderop wandelt U door buurtschap Straat langs de oude boerderijen Cornelishof, Straterhof en Heisterhof. Bij wandelknooppunt 49 gaat U door het klaphek rechts. U loopt verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje. Ten slotte wandelt U door een boomgaard, langs uitkijktoren het Spik en door een beekdal terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
70 - 74 - 76 - 09 - 77 - 78 - 42 - 49 - 73 - 72 - 74 - 70 (lengte 5,1 km)

Wandelroute vanuit Asenray van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt over de Spikkerweg in de richting van wandelknooppunt 71. Daar neemt U het onverharde pad rechts. Vervolgens wandelt U door het beekdal naar Maalbroek. Verderop loopt U onder het viaduct Maalbroek door. Daarna wandelt U langs Landgoed Spickerbroek en Huis Zuidewijk Spick. Door het bosgebied Vlinkenbroek bereikt U natuurgebied Blankwater. U passeert Plantage Blankwater en verderop wandelt U langs de Beatrixhoeve en het Elmpterbroek. U steekt daarna de drukke N280 over en loopt verder door het Turfbroek. U wandelt daarna door Asenray. Ten slotte loopt U over het Sjprunkpaedje, langs het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek, terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 65% onverhard)
70 - 71 - 75 - 10 - 11 - 12 - 19 - 21 – 22 - 17 - 18 - 91 - 84 - 83 - 82 - 09 - 76 - 74 - 70 (lengte 10,4 km)

Wandelroute vanuit Asenray van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt in de richting van wandelknooppunt 74 over het onverharde Sjprunkpaedje. Bij het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek gaat U rechtdoor richting wandelknooppunt 76. U wandelt daarna door het gehucht Asenray. Vervolgens loopt U door het Turfbroek naar Fletcher Hotel Bosrijk. Daarna wandelt U langs de Duitse grens en door natuurgebied het Veen. Vervolgens loopt u door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje. Ten slotte wandelt U door een boomgaard, langs uitkijktoren het Spik en het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
70 – 74 – 76 – 09 – 82 – 83 – 84 – 86 – 87 – 85 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 - 74 - 70 (lengte 11,4 km)

Wandelroute vanuit Asenray van 17 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt over de Spikkerweg in de richting van wandelknooppunt 71. Daar neemt U het onverharde pad rechts. Vervolgens wandelt U door het beekdal naar Maalbroek. Verderop loopt U onder het viaduct Maalbroek door. Daarna wandelt U langs Landgoed Spickerbroek en Huis Zuidewijk Spick. Door het bosgebied Vlinkenbroek bereikt U natuurgebied Blankwater. U passeert Plantage Blankwater en verderop wandelt U langs de Beatrixhoeve en het Elmpterbroek. U steekt daarna de drukke N280 over en loopt naar Fletcher Hotel Bosrijk. Daarna wandelt U langs de Duitse grens en door natuurgebied het Veen. Vervolgens loopt u door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje. Ten slotte wandelt U door een boomgaard, langs uitkijktoren het Spik en het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
70 - 71 - 75 - 10 - 11 - 12 - 19 - 21 – 22 - 17 - 18 - 91 - 84 – 86 – 87 – 85 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 - 74 - 70 (lengte 16,6 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Boerderijterras het Spikkerdal Spik 165A 6042 KT Asenray www.spikkerdal.nl (beperkte openingstijden in winterperiode)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

81. Wandelen in

Asenray

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Camping het Spikkerdal in Asenray. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Roermond en wandelknooppunt 70 aan het Spik in Asenray. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is (beperkt) horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt in de richting van wandelknooppunt 74 over het onverharde Sjprunkpaedje. Bij het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek gaat U rechtdoor richting wandelknooppunt 76. U wandelt daarna door het gehucht Asenray. Vervolgens loopt U langs de Maasnielderbeek. Verderop wandelt U door buurtschap Straat langs de oude boerderijen Cornelishof, Straterhof en Heisterhof. Bij wandelknooppunt 49 gaat U door het klaphek rechts. U loopt verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje. Ten slotte wandelt U door een boomgaard, langs uitkijktoren het Spik en door een beekdal terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt over de Spikkerweg in de richting van wandelknooppunt 71. Daar neemt U het onverharde pad rechts. Vervolgens wandelt U door het beekdal naar Maalbroek. Verderop loopt U onder het viaduct Maalbroek door. Daarna wandelt U langs Landgoed Spickerbroek en Huis Zuidewijk Spick. Door het bosgebied Vlinkenbroek bereikt U natuurgebied Blankwater. U passeert Plantage Blankwater en verderop wandelt U langs de Beatrixhoeve en het Elmpterbroek. U steekt daarna de drukke N280 over en loopt verder door het Turfbroek. U wandelt daarna door Asenray. Ten slotte loopt U over het Sjprunkpaedje, langs het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek, terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (45% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt in de richting van wandelknooppunt 74 over het onverharde Sjprunkpaedje. Bij het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek gaat U rechtdoor richting wandelknooppunt 76. U wandelt daarna door het gehucht Asenray. Vervolgens loopt U door het Turfbroek naar Fletcher Hotel Bosrijk. Daarna wandelt U langs de Duitse grens en door natuurgebied het Veen. Vervolgens loopt u door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje. Ten slotte wandelt U door een boomgaard, langs uitkijktoren het Spik en het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 8105 Asenray Korte beschrijving wandelroute 8110 Asenray Korte beschrijving wandelroute 8111 Asenray Korte beschrijving wandelroute 8117 Asenray
De wandelroute start bij wandelknooppunt 70 aan de Spikkerweg voor Camping het Spikkerdal. U loopt over de Spikkerweg in de richting van wandelknooppunt 71. Daar neemt U het onverharde pad rechts. Vervolgens wandelt U door het beekdal naar Maalbroek. Verderop loopt U onder het viaduct Maalbroek door. Daarna wandelt U langs Landgoed Spickerbroek en Huis Zuidewijk Spick. Door het bosgebied Vlinkenbroek bereikt U natuurgebied Blankwater. U passeert Plantage Blankwater en verderop wandelt U langs de Beatrixhoeve en het Elmpterbroek. U steekt daarna de drukke N280 over en loopt naar Fletcher Hotel Bosrijk. Daarna wandelt U langs de Duitse grens en door natuurgebied het Veen. Vervolgens loopt u door het afwisselende bosgebied behorende tot Nationaal Park de Meinweg. Na wandelknooppunt 48 wandelt U door het dal van de Maasnielderbeek. Nadat U buurtschap Straat bent gepasseerd loopt U verder door natuurgebied het Spik. Bij wandelknooppunt 72 gaat U rechtsaf over een bruggetje. Ten slotte wandelt U door een boomgaard, langs uitkijktoren het Spik en het monument voor de vergeten kinderen van Spik en Maalbroek terug naar het startpunt bij Camping het Spikkerdal. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
8105. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asenray Camping het Spikkerdal: 70 - 74 - 76 - 09 - 77 - 78 - 42 - 49 - 73 - 72 - 74 - 70 (lengte 5,1 km) 8110. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asenray Camping het Spikkerdal: 70 - 71 - 75 - 10 - 11 - 12 - 19 - 21 – 22 - 17 - 18 - 91 - 84 - 83 - 82 - 09 - 76 - 74 - 70 (lengte 10,4 km) 8111. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asenray Camping het Spikkerdal: 70 – 74 – 76 – 09 – 82 – 83 – 84 – 86 – 87 – 85 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 - 74 - 70 (lengte 11,4 km) 8117. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asenray Camping het Spikkerdal: 70 - 71 - 75 - 10 - 11 - 12 - 19 - 21 – 22 - 17 - 18 - 91 - 84 – 86 – 87 – 85 – 80 – 53 – 54 – 45 – 46 – 48 – 49 - 73 - 72 - 74 - 70 (lengte 16,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 8111 en 8117 dient U bij wandelknooppunt 86 het pad schuin rechtsvoor te nemen door natuurgebied het Veen.