Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In het voorjaar van 2007 werd in de provincie Overijssel het eerste wandelnetwerk geopend in Twente. Ondertussen is er in de provincie Overijssel een provincie dekkend tweezijdig gemarkeerd wandelnetwerk van in totaal zo’n 9200 kilometer. Het wandelnetwerk Overijssel bestaat uit de volgende wandelnetwerken: IJsseldelta Sinds 2014 ongeveer 625 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Salland Sinds 2013 ongeveer 735 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Deventer, Hellendoorn, Olst-Wijen, Raalte en Rijssen-Holten. Twente Sinds 2007 ongeveer 6000 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden Vechtdal Sinds 2011 ongeveer 1300 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Staphorst. In 2021 werd een groot gedeelte van het wandelnetwerk gerenoveerd. Waterreijk Weerribben en Wieden Sinds 2013 ongeveer 550 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Steenwijkerland. Markering Wandelnetwerk Overijssel De wandelmarkering in de provincie Overijssel is overal dezelfde. Bij diverse startpunten staan borden met de routekaarten, de keuzepunten en gebiedsinformatie. Vanuit deze startpunten zijn diverse gekleurde wandelroutes gemarkeerd. Je volgt dan steeds de gekleurde wandelpijlen langs de diverse wandelkeuzepunten. Je kunt natuurlijk ook je eigen wandelroute samenstellen. De wandelkeuzepunten hebben allen bovenaan het knooppuntennummer. In een oranje kader bevindt zich de tekst in het wit “wandelnetwerk” en een letter-cijfer combinatie. Onderweg wijzen de gekleurde paaltjes je de weg van keuzepunt naar keuzepunt. De markeringen zijn diverse gekleurde pijlen in een grijs rechthoekig kader. Wandelrouteplanner Overijssel Op de volgende websites vindt je wandelrouteplanners van de wandelnetwerken in Overijssel: https://planner.gps.nl/wandelnetwerk.html https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Wandelnetwerk Overijssel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.
Wandelnetwerk Overijssel In het voorjaar van 2007 werd in de provincie Overijssel het eerste wandelnetwerk geopend in Twente. Ondertussen is er in de provincie Overijssel een provincie dekkend tweezijdig gemarkeerd wandelnetwerk van in totaal zo’n 9200 kilometer. Het wandelnetwerk Overijssel bestaat uit de volgende wandelnetwerken: IJsseldelta Sinds 2014 ongeveer 625 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Salland Sinds 2013 ongeveer 735 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Deventer, Hellendoorn, Olst-Wijen, Raalte en Rijssen-Holten. Twente Sinds 2007 ongeveer 6000 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden Vechtdal Sinds 2011 ongeveer 1300 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Staphorst. In 2021 werd een groot gedeelte van het wandelnetwerk gerenoveerd. Waterreijk Weerribben en Wieden Sinds 2013 ongeveer 550 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Steenwijkerland. Markering Wandelnetwerk Overijssel De wandelmarkering in de provincie Overijssel is overal dezelfde. Bij diverse startpunten staan borden met de routekaarten, de keuzepunten en gebiedsinformatie. Vanuit deze startpunten zijn diverse gekleurde wandelroutes gemarkeerd. Je volgt dan steeds de gekleurde wandelpijlen langs de diverse wandelkeuzepunten. Je kunt natuurlijk ook je eigen wandelroute samenstellen. De wandelkeuzepunten hebben allen bovenaan het knooppuntennummer. In een oranje kader bevindt zich de tekst in het wit “wandelnetwerk” en een letter- cijfer combinatie. Onderweg wijzen de gekleurde paaltjes je de weg van keuzepunt naar keuzepunt. De markeringen zijn diverse gekleurde pijlen in een grijs rechthoekig kader. Wandelrouteplanner Overijssel Op de volgende websites vindt je wandelrouteplanners van de wandelnetwerken in Overijssel: https://planner.gps.nl/wandelnetwerk.html https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner