Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In alle provincies van Nederland tref je inmiddels wandelnetwerken aan. Helaas is er geen universeel systeem. Desondanks heeft het wandelen middels wandelknooppunten veel voordelen. Wil je meer informatie over een wandelnetwerk in een bepaalde provincie klik dan op een van onderstaande foto’s.
Wandelnetwerk Drenthe
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.
In alle provincies van Nederland tref je inmiddels wandelnetwerken aan. Helaas is er geen universeel systeem. Desondanks heeft het wandelen middels wandelknooppunten veel voordelen. Wil je meer informatie over een wandelnetwerk in een bepaalde provincie klik dan op een van onderstaande foto’s.