Made with MAGIX by Mat Maessen

115. Wandelen in Roosteren

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 en 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Hotel-Restaurant de Roosterhoeve in Roosteren. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 60 op de hoek van Op de Kloes en de Passtraat. Dit is op ongeveer 50 meter afstand van de Roosterhoeve. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Hotel-Restaurant de Roosterhoeve. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Roosteren Roosterhoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Roosteren van 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Passtraat en Op de Kloes. Wandelknooppunt 60 ligt op zo’n 50 meter vanaf de Roosterhoeve. Vanaf wandelknooppunt 60 volgt U de Passtraat in de richting van wandelknooppunt 59. Bij de Kempstraat loopt U linksaf Roosteren uit. U wandelt nu langs de dijkversterkingen die deel uitmaken van het project Grensmaas. Nadat U de drukke N296 bent overgestoken komt U in buurtschap Kokkelert. U passeert er de Mariakapel. Na wandelknooppunt 77 loopt U rechtsaf over de dijk langs de Maas. U komt in natuurgebied Rivierpark Maasvallei en komt er mogelijk Konikspaarden en Galloways tegen. Vlak voor wandelknooppunt 78 loopt U, door een stuk dat erg modderig kan zijn, onder de brug door. Aan de overzijde van de Maas ligt de Belgische stad Maaseik. U wandelt echter steeds rechtdoor langs de Maas en houdt het hekwerk rechts van U. U loopt helemaal om het natuurgebied de Rug. Daarna wandelt U door buurtschap Oevereind. Ten slotte komt U weer in de bebouwde kom van Roosteren en loopt U terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
60 - 59 - 57 - 77 - 78 - 90 - 58 - 59 - 60 (lengte 6,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Roosteren van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Passtraat en Op de Kloes. Vanaf wandelknooppunt 60 volgt U de Hoekstraat langs de Roosterhoeve in de richting van wandelknooppunt 79. Aan de Eyckholtstraat passeert U Kasteel Eyckholt. Kasteel Eyckholt is tegenwoordig een restaurant. In het centrum passeert U de Parochiekerk Jacobus de Meerdere. Bij Herberg de Tramhalte steekt U de drukke N296 over. Aan de Lanterdijk passeert U Kasteel Ter Borch. Na wandelknooppunt 05 wandelt U over de dijk van het Julianakanaal. Daarna maakt U een klein uitstapje naar Illikhoven. De werkzaamheden aan het Grensmaasproject zijn hier goed zichtbaar. U wandelt terug naar wandelknooppunt 26 en gaat daarna links over het fietspad langs de Ruitersbaan. Na wandelknooppunt 25 loopt U over de dijk langs de Maas. U komt in natuurgebied Rivierpark Maasvallei en komt er mogelijk Konikspaarden en Galloways tegen. Vlak voor wandelknooppunt 78 loopt U, door een stuk dat erg modderig kan zijn, onder de brug door. Aan de overzijde van de Maas ligt de Belgische stad Maaseik. U wandelt nu door natuurgebied de Rug terug naar het startpunt bij de Roosterhoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
60 - 79 - 62 - 01 - 05 - 26 - 27 - 26 - 25 - 77 - 78 - 57 - 59 - 60 (lengte 9,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Roosteren van 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Passtraat en Op de Kloes. Vanaf wandelknooppunt 60 volgt U de Hoekstraat langs de Roosterhoeve in de richting van wandelknooppunt 79. Aan de Eyckholtstraat passeert U Kasteel Eyckholt. Kasteel Eyckholt is tegenwoordig een restaurant. In het centrum passeert U de Parochiekerk Jacobus de Meerdere. Bij Herberg de Tramhalte steekt U de drukke N296 over. Aan de Lanterdijk passeert U Kasteel Ter Borch. Na wandelknooppunt 05 wandelt U over de dijk van het Julianakanaal. Daarna maakt U een klein uitstapje naar Illikhoven. De werkzaamheden aan het Grensmaasproject zijn hier goed zichtbaar. U wandelt terug naar wandelknooppunt 26 en gaat daarna links over het fietspad langs de Ruitersbaan. Na wandelknooppunt 25 loopt U over de dijk langs de Maas. U komt in natuurgebied Rivierpark Maasvallei en komt er mogelijk Konikspaarden en Galloways tegen. Vlak voor wandelknooppunt 78 loopt U, door een stuk dat erg modderig kan zijn, onder de brug door. Aan de overzijde van de Maas ligt de Belgische stad Maaseik. U wandelt echter steeds rechtdoor langs de Maas en houdt het hekwerk rechts van U. U loopt helemaal om het natuurgebied de Rug. Daarna wandelt U door buurtschap Oevereind. Ten slotte komt U weer in de bebouwde kom van Roosteren en loopt U terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
60 - 79 - 62 - 01 - 05 - 26 - 27 - 26 - 25 - 77 - 78 - 90 - 58 - 59 - 60 (lengte 11,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs de Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Er vinden momenteel dijkversterkingen plaats. Voor wandelknooppunt 58 dient U de dijk te verlaten en naar de verharde weg Oevereind te lopen.
Hotel Restaurant de Roosterhoeve Hoekstraat 29 6116 AW Roosteren www.roosterhoeve.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Echt-Susteren
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

115. Wandelen in

Roosteren

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 10 en 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Hotel-Restaurant de Roosterhoeve in Roosteren. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 60 op de hoek van Op de Kloes en de Passtraat. Dit is op ongeveer 50 meter afstand van de Roosterhoeve. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Hotel-Restaurant de Roosterhoeve. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Passtraat en Op de Kloes. Wandelknooppunt 60 ligt op zo’n 50 meter vanaf de Roosterhoeve. Vanaf wandelknooppunt 60 volgt U de Passtraat in de richting van wandelknooppunt 59. Bij de Kempstraat loopt U linksaf Roosteren uit. U wandelt nu langs de dijkversterkingen die deel uitmaken van het project Grensmaas. Nadat U de drukke N296 bent overgestoken komt U in buurtschap Kokkelert. U passeert er de Mariakapel. Na wandelknooppunt 77 loopt U rechtsaf over de dijk langs de Maas. U komt in natuurgebied Rivierpark Maasvallei en komt er mogelijk Konikspaarden en Galloways tegen. Vlak voor wandelknooppunt 78 loopt U, door een stuk dat erg modderig kan zijn, onder de brug door. Aan de overzijde van de Maas ligt de Belgische stad Maaseik. U wandelt echter steeds rechtdoor langs de Maas en houdt het hekwerk rechts van U. U loopt helemaal om het natuurgebied de Rug. Daarna wandelt U door buurtschap Oevereind. Ten slotte komt U weer in de bebouwde kom van Roosteren en loopt U terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Passtraat en Op de Kloes. Vanaf wandelknooppunt 60 volgt U de Hoekstraat langs de Roosterhoeve in de richting van wandelknooppunt 79. Aan de Eyckholtstraat passeert U Kasteel Eyckholt. Kasteel Eyckholt is tegenwoordig een restaurant. In het centrum passeert U de Parochiekerk Jacobus de Meerdere. Bij Herberg de Tramhalte steekt U de drukke N296 over. Aan de Lanterdijk passeert U Kasteel Ter Borch. Na wandelknooppunt 05 wandelt U over de dijk van het Julianakanaal. Daarna maakt U een klein uitstapje naar Illikhoven. De werkzaamheden aan het Grensmaasproject zijn hier goed zichtbaar. U wandelt terug naar wandelknooppunt 26 en gaat daarna links over het fietspad langs de Ruitersbaan. Na wandelknooppunt 25 loopt U over de dijk langs de Maas. U komt in natuurgebied Rivierpark Maasvallei en komt er mogelijk Konikspaarden en Galloways tegen. Vlak voor wandelknooppunt 78 loopt U, door een stuk dat erg modderig kan zijn, onder de brug door. Aan de overzijde van de Maas ligt de Belgische stad Maaseik. U wandelt nu door natuurgebied de Rug terug naar het startpunt bij de Roosterhoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 11507 Roosteren Korte beschrijving wandelroute 11510 Roosteren Korte beschrijving wandelroute 11512 Roosteren
De wandelroute start bij wandelknooppunt 60 op de hoek van de Passtraat en Op de Kloes. Vanaf wandelknooppunt 60 volgt U de Hoekstraat langs de Roosterhoeve in de richting van wandelknooppunt 79. Aan de Eyckholtstraat passeert U Kasteel Eyckholt. Kasteel Eyckholt is tegenwoordig een restaurant. In het centrum passeert U de Parochiekerk Jacobus de Meerdere. Bij Herberg de Tramhalte steekt U de drukke N296 over. Aan de Lanterdijk passeert U Kasteel Ter Borch. Na wandelknooppunt 05 wandelt U over de dijk van het Julianakanaal. Daarna maakt U een klein uitstapje naar Illikhoven. De werkzaamheden aan het Grensmaasproject zijn hier goed zichtbaar. U wandelt terug naar wandelknooppunt 26 en gaat daarna links over het fietspad langs de Ruitersbaan. Na wandelknooppunt 25 loopt U over de dijk langs de Maas. U komt in natuurgebied Rivierpark Maasvallei en komt er mogelijk Konikspaarden en Galloways tegen. Vlak voor wandelknooppunt 78 loopt U, door een stuk dat erg modderig kan zijn, onder de brug door. Aan de overzijde van de Maas ligt de Belgische stad Maaseik. U wandelt echter steeds rechtdoor langs de Maas en houdt het hekwerk rechts van U. U loopt helemaal om het natuurgebied de Rug. Daarna wandelt U door buurtschap Oevereind. Ten slotte komt U weer in de bebouwde kom van Roosteren en loopt U terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (65% verhard – 35% onverhard)
11507. Nummering wandelroute wandelnetwerk Echt-Susteren startplaats Roosteren Roosterhoeve: 60 - 59 - 57 - 77 - 78 - 90 - 58 - 59 - 60 (lengte 6,9 km) 11510. Nummering wandelroute wandelnetwerk Echt-Susteren startplaats Roosteren Roosterhoeve: 60 - 79 - 62 - 01 - 05 - 26 - 27 - 26 - 25 - 77 - 78 - 57 - 59 - 60 (lengte 9,7 km) 11512. Nummering wandelroute wandelnetwerk Echt-Susteren startplaats Roosteren Roosterhoeve: 60 - 79 - 62 - 01 - 05 - 26 - 27 - 26 - 25 - 77 - 78 - 90 - 58 - 59 - 60 (lengte 11,9 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs de Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Er vinden momenteel dijkversterkingen plaats. Voor wandelknooppunt 58 dient U de dijk te verlaten en naar de verharde weg Oevereind te lopen.