Made with MAGIX by Mat Maessen

121. Wandelen in Susteren

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats IJssalon de Graasboer, Marktstraat 40 te Susteren. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Marktstraat, Raadhuisstraat en Salvatorstraat. Parkeren aan de Markstraat of anders op de grote parkeerplaats aan de Wilhelminastraat bij de PLUS. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Susteren IJssalon de Graasboer

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Susteren van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Salvatorstraat, Raadhuisstraat en Marktstraat. U loopt over de Raadhuisstraat in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt Susteren uit langs de Roode Beek en gaat via een viaduct onder de N276 door. Vervolgens loopt U langs de Vloedgraaf en de Roode Beek. Nadat U de Dieterdermolen bent gepasseerd steekt U de drukke N296 over en wandelt U door Dieteren. U passeert de Sint-Stephanuskerk en loopt langs de Koppelberg en de sportvelden terug naar Susteren. Ten slotte loopt U door Susteren terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJssalon de Graasboer. Horeca bij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
12 - 10 - 11 - 09 - 06 - 07 - 27 - 28 - 08 - 34 - 12 (lengte 6,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Susteren van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Salvatorstraat, Raadhuisstraat en Marktstraat. U loopt over de Raadhuisstraat in de richting van wandelknooppunt 10. Na wandelknooppunt 08 loopt U onder het viaduct van de N276 Susteren uit. Daarna wandelt U langs de sportvelden en om de visvijver naar natuurgebied Doort. U volgt de Middelsgraaf door het Taterbosch en steekt verderop het spoor en de drukke N276 weer over. U blijft de Middelsgraaf volgen tot aan de Heidestraat. Daarna wandelt U door de wijk de Heide in Susteren. Nadat U onder het spoor bent doorgelopen loopt U verder door buurtschap Mariaveld. Ten slotte loopt door het centrum van Susteren terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJssalon de Graasboer. Horeca alleen in Susteren bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
12 – 10 - 08 - 28 - 27 - 25 - 21 - 20 - 26 - 30 - 39 - 38 - 46 - 37 - 36 - 35 - 34 - 12 (lengte 9,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Susteren van 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Salvatorstraat, Raadhuisstraat en Marktstraat. U loopt over de Raadhuisstraat in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt Susteren uit langs de Roode Beek en gaat via een viaduct onder de N276 door. Vervolgens loopt U langs de Vloedgraaf en de Roode Beek. Nadat U de Dieterdermolen bent gepasseerd steekt U de drukke N296 over en wandelt door Dieteren. U passeert de Sint-Stephanuskerk en loopt langs de Koppelberg. Daarna wandelt U om de visvijver naar natuurgebied Doort. U volgt de Middelsgraaf door het Taterbosch en steekt verderop het spoor en de drukke N276 over. U blijft de Middelsgraaf volgen tot aan de Heidestraat. Vervolgens loopt U door buurtschap Heide naar het IJzerenbosch. Verderop passeert U Koffiehuis het IJzerenbos en steekt U het spoor weer over naar Susteren. Door het Wegbendpark, dat grenst aan de Roode Beek, en de Abdijlaan bereikt U de Romaanse Sint Amelbergabasiliek. Ten slotte loopt U door de Salvatorstraat terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJssalon de Graasboer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
12 - 10 - 11 - 09 - 06 - 07 - 27 - 25 - 21 - 20 - 26 - 30 - 39 - 38 - 46 – 33 – 31 – 44 – 47 - 43 – 13 - 12 (lengte 14,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
IJssalon de Graasboer Marktstraat 40 6114 HT Susteren (beperkt geopend tijdens winterperiode)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Echt-Susteren
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes GPX GPX Print Nummering Wandelroutes GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

121. Wandelen in

Susteren

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats IJssalon de Graasboer, Marktstraat 40 te Susteren. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Marktstraat, Raadhuisstraat en Salvatorstraat. Parkeren aan de Markstraat of anders op de grote parkeerplaats aan de Wilhelminastraat bij de PLUS. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Salvatorstraat, Raadhuisstraat en Marktstraat. U loopt over de Raadhuisstraat in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt Susteren uit langs de Roode Beek en gaat via een viaduct onder de N276 door. Vervolgens loopt U langs de Vloedgraaf en de Roode Beek. Nadat U de Dieterdermolen bent gepasseerd steekt U de drukke N296 over en wandelt U door Dieteren. U passeert de Sint-Stephanuskerk en loopt langs de Koppelberg en de sportvelden terug naar Susteren. Ten slotte loopt U door Susteren terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJssalon de Graasboer. Horeca bij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Salvatorstraat, Raadhuisstraat en Marktstraat. U loopt over de Raadhuisstraat in de richting van wandelknooppunt 10. Na wandelknooppunt 08 loopt U onder het viaduct van de N276 Susteren uit. Daarna wandelt U langs de sportvelden en om de visvijver naar natuurgebied Doort. U volgt de Middelsgraaf door het Taterbosch en steekt verderop het spoor en de drukke N276 weer over. U blijft de Middelsgraaf volgen tot aan de Heidestraat. Daarna wandelt U door de wijk de Heide in Susteren. Nadat U onder het spoor bent doorgelopen loopt U verder door buurtschap Mariaveld. Ten slotte loopt door het centrum van Susteren terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJssalon de Graasboer. Horeca alleen in Susteren bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 12 op de hoek van de Salvatorstraat, Raadhuisstraat en Marktstraat. U loopt over de Raadhuisstraat in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt Susteren uit langs de Roode Beek en gaat via een viaduct onder de N276 door. Vervolgens loopt U langs de Vloedgraaf en de Roode Beek. Nadat U de Dieterdermolen bent gepasseerd steekt U de drukke N296 over en wandelt door Dieteren. U passeert de Sint-Stephanuskerk en loopt langs de Koppelberg. Daarna wandelt U om de visvijver naar natuurgebied Doort. U volgt de Middelsgraaf door het Taterbosch en steekt verderop het spoor en de drukke N276 over. U blijft de Middelsgraaf volgen tot aan de Heidestraat. Vervolgens loopt U door buurtschap Heide naar het IJzerenbosch. Verderop passeert U Koffiehuis het IJzerenbos en steekt U het spoor weer over naar Susteren. Door het Wegbendpark, dat grenst aan de Roode Beek, en de Abdijlaan bereikt U de Romaanse Sint Amelbergabasiliek. Ten slotte loopt U door de Salvatorstraat terug naar het startpunt van de wandelroute bij IJssalon de Graasboer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
12106. Nummering wandelroute wandelnetwerk Echt-Susteren startplaats Susteren IJssalon de Graasboer: 12 - 10 - 11 - 09 - 06 - 07 - 27 - 28 - 08 - 34 - 12 (lengte 6,2 km) 12110. Nummering wandelroute wandelnetwerk Echt-Susteren startplaats Susteren IJssalon de Graasboer: 12 – 10 - 08 - 28 - 27 - 25 - 21 - 20 - 26 - 30 - 39 - 38 - 46 - 37 - 36 - 35 - 34 - 12 (lengte 9,7 km) 12114. Nummering wandelroute wandelnetwerk Echt-Susteren startplaats Susteren IJssalon de Graasboer: 12 - 10 - 11 - 09 - 06 - 07 - 27 - 25 - 21 - 20 - 26 - 30 - 39 - 38 - 46 – 33 – 31 – 44 – 47 - 43 – 13 - 12 (lengte 14,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Susteren van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Susteren van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Susteren van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes