Made with MAGIX by Mat Maessen

03. Wandelen in Horst-America

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 9, 11 en 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 16 (bij de bankjes) aan de parkeerplaats Schadijkse Bossen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Horst-America Parkeerplaats Lorbaan

Bosbrasserie Aan de Drift Lorbaan 9a 5966 PG Horst-America www.aandedrift.nl (beperkte openingstijden)
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Horst-America van 4 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt langs Bosbrasserie Aan de Drift in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt eerst over de wandelpaden in het natuurgebied de Heere Peel. Daarna loopt U langs Center Parcs het Meerdal door Laagheide en de Schadijkse Bossen terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
16 - 10 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 (lengte 3,9 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt door de Schadijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 17. Nadat U de Peelse Heide bent gepasseerd komt U in Horst-America. U volgt de loop van de Kabroekse Beek. Daarna passeert U de Sint Jozefkerk en Boems Jeu. Langs de Beukenhof loopt U het centrum van Horst-America weer uit. Verderop passeert U de visvijvers de Put. Daarna wandelt U langs Center Parcs de Limburgse Peel. Door natuurgebied de Heere Peel bereikt U weer het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt door de Schadijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 17. Nadat U de Peelse Heide bent gepasseerd komt U in Horst-America. U volgt de loop van de Kabroekse Beek. Daarna passeert U de Sint Jozefkerk en Boems Jeu. Langs de Beukenhof loopt U het centrum van Horst-America weer uit. Verderop passeert U de visvijvers de Put. Daarna wandelt U langs Center Parcs de Limburgse Peel. Vervolgens loopt U door natuurgebied de Heere Peel. Daarna wandelt U langs Center Parcs het Meerdal, door Laagheide en de Schadijkse Bossen terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 8 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Horst-America van 9 kilometer

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Kabroekse Beek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
16 - 17 - 12 - 21 - 25 - 63 - 07 - 08 - 09 - 10 - 16 (lengte 9,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Horst-America van 11 kilometer

16 - 17 - 12 - 21 - 25 - 63 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 (lengte 11,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas

Wandelroute vanuit Horst-America van 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt langs Bosbrasserie Aan de Drift in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt eerst door het natuurgebied de Heere Peel. Daarna loopt U langs Center Parcs het Meerdal. Vervolgens wandelt U steeds door Laagheide en de Schadijkse Bossen. Aan de Bergsteeg passeert U de Zandberg. Daarna volgt U de Kabroekse Beek naar Horst-America. Dit traject kan erg nat zijn! Via rustige veldwegen bereikt U verderop de Peelse Heide. Ten slotte wandelt U door de Schadijkse Bossen terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
16 - 10 - 08 - 09 - 14 – 15 – 41 – 40 – 13 – 21 – 12 – 17 - 16 (lengte 12,4 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

03. Wandelen in Horst-

America

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 9, 11 en 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 16 (bij de bankjes) aan de parkeerplaats Schadijkse Bossen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt langs Bosbrasserie Aan de Drift in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt eerst over de wandelpaden in het natuurgebied de Heere Peel. Daarna loopt U langs Center Parcs het Meerdal door Laagheide en de Schadijkse Bossen terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt door de Schadijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 17. Nadat U de Peelse Heide bent gepasseerd komt U in Horst-America. U volgt steeds de loop van de Kabroekse Beek. Daarna passeert U de Sint Jozefkerk en Boems Jeu. Langs de Beukenhof loopt U het centrum van Horst-America weer uit. Verderop passeert U de visvijvers de Put. Daarna wandelt U langs Center Parcs de Limburgse Peel. Door natuurgebied de Heere Peel bereikt U weer het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt door de Schadijkse Bossen in de richting van wandelknooppunt 17. Nadat U de Peelse Heide bent gepasseerd komt U in Horst-America. U volgt steeds de loop van de Kabroekse Beek. Daarna passeert U de Sint Jozefkerk en Boems Jeu. Langs de Beukenhof loopt U het centrum van Horst-America weer uit. Verderop passeert U de visvijvers de Put. Daarna wandelt U langs Center Parcs de Limburgse Peel. Vervolgens loopt U door natuurgebied de Heere Peel. Daarna wandelt U langs Center Parcs het Meerdal, door Laagheide en de Schadijkse Bossen terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 8 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
0304. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-America Parkeerplaats Lorbaan: 16 - 10 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 (lengte 3,9 km) 0309. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-America Parkeerplaats Lorbaan: 16 - 17 - 12 - 21 - 25 - 63 - 07 - 08 - 09 - 10 - 16 (lengte 9,2 km) 0311. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-America Parkeerplaats Lorbaan: 16 - 17 - 12 - 21 - 25 - 63 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 (lengte 11,2 km) 0312. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst-America Parkeerplaats Lorbaan: 16 - 10 - 08 - 09 - 14 – 15 – 41 – 40 – 13 – 21 – 12 – 17 - 16 (lengte 12,4 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
De wandelroute start bij wandelknooppunt 16 op de parkeerplaats de Schadijkse Bossen aan de Lorbaan in Horst-America. U loopt langs Bosbrasserie Aan de Drift in de richting van wandelknooppunt 10. U wandelt eerst door het natuurgebied de Heere Peel. Daarna loopt U langs Center Parcs het Meerdal. Vervolgens wandelt U steeds door Laagheide en de Schadijkse Bossen. Aan de Bergsteeg passeert U de Zandberg. Daarna volgt U de Kabroekse Beek naar Horst-America. Dit traject kan erg nat zijn! Via rustige veldwegen bereikt U verderop de Peelse Heide. Ten slotte wandelt U door de Schadijkse Bossen terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Kabroekse Beek erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Horst-America van ongeveer 4 kilometer

Wandelroute Horst-America van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Horst-America van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Horst-America van ongeveer 12 kilometer