Made with MAGIX by Mat Maessen

13. Wandelen in Tienray

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 40 aan de Kloosterstraat voor de kerk van Tienray. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Tienray. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Tienray Parochiekerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Tienray van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt in de richting van wandelknooppunt 82. Verderop gaat de Bernadettelaan over in een zandpad en zo wandelt U over rustige wegen verder door het buitengebied van Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de bossen behorende tot de Tienrayse Heide. Nadat U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis bent gepasseerd steekt U het spoor over. Vervolgens wandelt U langs de Molenbeek en gaat U over een smal pad het spoor weer onderdoor. Ten slotte loopt U langs het kruiswegpark en diverse kruiswegstaties terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Parochiekerk van Tienray. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
40 - 82 - 79 - 78 - 32 - 33 - 34 – 18 – 36 – 10 - 41 - 40 (lengte 5,7 km)

Wandelroute vanuit Tienray van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt door de Burgemeester van de Berghlaan in de richting van wandelknooppunt 41. U passeert de oude kosterswoning, diverse kruiswegstaties en het kruiswegpark. Over rustige wegen loopt U naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk en langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek terug naar Meerlo. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt verder door buurtschap Dellekamp en Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Daarna loopt U langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Na de voormalige watermolen loopt U langs de Groote Molenbeek terug naar Tienray. Ten slotte loopt U langs het kruiswegpark en diverse kruiswegstaties terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Parochiekerk van Tienray. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
40 - 41 - 10 - 44 - 43 - 95 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 – 42 - 41 - 40 (lengte 10,1 km)

Wandelroute vanuit Tienray van 15 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt in de richting van wandelknooppunt 82. Verderop gaat de Bernadettelaan over in een zandpad en zo wandelt U over rustige wegen verder door het buitengebied van Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de bossen behorende tot de Tienrayse Heide. Nadat U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis bent gepasseerd steekt U het spoor over. Vervolgens wandelt U langs de Molenbeek en gaat U over een smal pad het spoor weer onderdoor. Over rustige wegen loopt U door naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk en langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek terug naar Meerlo. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt verder door buurtschap Dellekamp en Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Daarna loopt U langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Na de voormalige watermolen loopt U langs de Groote Molenbeek terug naar Tienray. Ten slotte loopt U langs het kruiswegpark en diverse kruiswegstaties terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Parochiekerk van Tienray. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
40 - 82 - 79 - 78 - 32 - 33 - 34 – 18 – 36 – 10 - 44 - 43 - 95 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 – 42 - 41 - 40 (lengte 14,8 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Eten & Zo Tienray Kloosterstraat 2 5865 AA Tienray www.etenenzotienray.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

13. Wandelen in Tienray

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 40 aan de Kloosterstraat voor de kerk van Tienray. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Tienray. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt in de richting van wandelknooppunt 82. Verderop gaat de Bernadettelaan over in een zandpad en zo wandelt U over rustige wegen verder door het buitengebied van Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de bossen behorende tot de Tienrayse Heide. Nadat U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis bent gepasseerd steekt U het spoor over. Vervolgens wandelt U langs de Molenbeek en gaat U over een smal pad het spoor weer onderdoor. Ten slotte loopt U langs het kruiswegpark en diverse kruiswegstaties terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Parochiekerk van Tienray. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt door de Burgemeester van de Berghlaan in de richting van wandelknooppunt 41. U passeert de oude kosterswoning, diverse kruiswegstaties en het kruiswegpark. Over rustige wegen loopt U naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk en langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek terug naar Meerlo. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt verder door buurtschap Dellekamp en Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Daarna loopt U langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Na de voormalige watermolen loopt U langs de Groote Molenbeek terug naar Tienray. Ten slotte loopt U langs het kruiswegpark en diverse kruiswegstaties terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Parochiekerk van Tienray. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 40 voor de kerk van Tienray. U loopt in de richting van wandelknooppunt 82. Verderop gaat de Bernadettelaan over in een zandpad en zo wandelt U over rustige wegen verder door het buitengebied van Tienray. Nadat U de Swolgenseweg bent overgestoken komt U in de bossen behorende tot de Tienrayse Heide. Nadat U het oude stationsgebouw en het voormalige stations-koffiehuis bent gepasseerd steekt U het spoor over. Vervolgens wandelt U langs de Molenbeek en gaat U over een smal pad het spoor weer onderdoor. Over rustige wegen loopt U door naar Meerlo. U wandelt door buurtschap de Stendert in Meerlo en passeert verderop sporthal Brugeind. U loopt langs de Johannes de Doperkerk en langs ’t Kasteelke van Meerlo. Daarna volgt U het pad langs de Groote Molenbeek terug naar Meerlo. Bij de Mgr. Jenniskensstraat gaat U linksaf en passeert U huize Meerlo. U wandelt verder door buurtschap Dellekamp en Megelsum. U passeert boerderij de Lutjeshof. Daarna loopt U langs het Schuitwater. Na Keuter, Hogenbos en Beekveld steekt U de Tienrayseweg over. Na de voormalige watermolen loopt U langs de Groote Molenbeek terug naar Tienray. Ten slotte loopt U langs het kruiswegpark en diverse kruiswegstaties terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Parochiekerk van Tienray. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
1306. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Tienray Parochiekerk: 40 - 82 - 79 - 78 - 32 - 33 - 34 – 18 – 36 – 10 - 41 - 40 (lengte 5,7 km) 1310. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Tienray Parochiekerk: 40 - 41 – 10 - 44 - 43 - 95 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 – 42 - 41 - 40 (lengte 10,1 km) 1315. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Tienray Parochiekerk: 40 - 82 - 79 - 78 - 32 - 33 - 34 – 18 – 36 – 10 - 44 - 43 - 95 - 88 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 48 - 47 - 51 - 55 - 83 - 45 – 42 - 41 - 40 (lengte 14,8 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Groote Moolenbeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Tienray van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Tienray van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Tienray van ongeveer 15 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps