Made with MAGIX by Mat Maessen

14. Wandelen in Broekhuizenvorst

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Heilige Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 02 aan de Kerkstraat voor de kerk van Broekhuizenvorst. Dit is bij de ingang van de grote parkeerplaats voor de kerk en vlakbij de bushalte en het startbord van het wandelnetwerk in Broekhuizenvorst. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Broekhuizenvorst. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Broekhuizenvorst Heilige Naam Jezuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Broekhuizenvorst van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 02 vlakbij de bushalte aan de Kerkstraat. U loopt over het parkeerplein langs de Heilige Naam Jezuskerk in de richting van wandelknooppunt 05. Bij de kruising Ooijenseweg met Zeelberg gaat U linksaf. Na het oorlogsmonument volgt U de Eigen Weg van Waterschap Peel- en Maasvallei. Daarna wandelt U door het natte natuurgebied ’t Sohr. Vervolgens gaat U vlak voor wandelknooppunt 03 rechtsaf en wandelt U steeds langs de wateren van Maaspark Ooijen-Wanssum. U loopt onder de Kweibrug door steeds verder door het Maaspark naar de uitzichttoren. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
02 – 05 – vlak voor 03 rechtsaf – 57 – 02 (lengte 5,1 km)

Wandelroute vanuit Broekhuizenvorst van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 02 vlakbij de bushalte aan de Kerkstraat. U loopt over het parkeerplein langs de Heilige Naam Jezuskerk in de richting van wandelknooppunt 05. Bij de kruising Ooijenseweg met Zeelberg gaat U linksaf. Na het oorlogsmonument volgt U de Eigen Weg van Waterschap Peel- en Maasvallei. Daarna wandelt U steeds door het natte natuurgebied ’t Sohr. Na de oversteek van de Ooijenseweg loopt U over boswegen met verderop een weids uitzicht over het Maasdal. Daarna passeert U het Melkveebedrijf Op Wis, voor een heerlijk zelf getapte fles Boerderijmelk. Vervolgens gaat U bij wandelknooppunt 03 rechtsaf door het klaphek en wandelt U verder steeds langs de wateren van Maaspark Ooijen- Wanssum. U loopt onder de Kweibrug door steeds verder door het Maaspark naar de uitzichttoren. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
02 – 05 – 04 – 61 – 60 – 18 – 59 – 03 - 57 – 02 (lengte 10,0 km)

Wandelroute vanuit Broekhuizenvorst van 13 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 02 vlakbij de bushalte aan de Kerkstraat. U loopt over het parkeerplein langs de Heilige Naam Jezuskerk in de richting van wandelknooppunt 05. Bij de kruising Ooijenseweg met Zeelberg gaat U linksaf. Na het oorlogsmonument volgt U de Eigen Weg van Waterschap Peel- en Maasvallei. Daarna wandelt U steeds door het natte natuurgebied ’t Sohr. Even ten zuiden van Blitterswijck passeert U de visvijvers bij de Theodorusmolen. Na de oversteek van de Ooijenseweg loopt U over boswegen met verderop een weids uitzicht over het Maasdal. Daarna passeert U het Melkveebedrijf Op Wis, voor een heerlijk zelf getapte fles Boerderijmelk. Vervolgens gaat U bij wandelknooppunt 03 rechtsaf door het klaphek en wandelt U verder steeds langs de wateren van Maaspark Ooijen-Wanssum. U loopt onder de Kweibrug door steeds verder door het Maaspark naar de uitzichttoren. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
02 – 05 – 04 – 61 – 60 – 63 – 62 – 64 – 65 – 19 – 06 - 21 – 23 – 20 - 18 – 59 – 03 - 57 – 02 (lengte 13,4 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden in natuurgebied ’t Sohr en Maaspark Ooien-Wanssum drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1410 en 1413 loopt het traject ook langs enkele aluminium gekleurde wandelknooppunten van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop!
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Cafe Zaal Cafetaria ‘t Dorp Broekhuizerweg 4 5871 AC Broekhuizervorst www.dorpbroekhuizenvorst.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelnetwerk Venray
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

14. Wandelen in

Broekhuizenvorst

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Heilige Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 02 aan de Kerkstraat voor de kerk van Broekhuizenvorst. Dit is bij de ingang van de grote parkeerplaats voor de kerk en vlakbij de bushalte en het startbord van het wandelnetwerk in Broekhuizenvorst. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de kerk van Broekhuizenvorst. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 02 vlakbij de bushalte aan de Kerkstraat. U loopt over het parkeerplein langs de Heilige Naam Jezuskerk in de richting van wandelknooppunt 05. Bij de kruising Ooijenseweg met Zeelberg gaat U linksaf. Na het oorlogsmonument volgt U de Eigen Weg van Waterschap Peel- en Maasvallei. Daarna wandelt U door het natte natuurgebied ’t Sohr. Vervolgens gaat U vlak voor wandelknooppunt 03 rechtsaf en wandelt U steeds langs de wateren van Maaspark Ooijen-Wanssum. U loopt onder de Kweibrug door steeds verder door het Maaspark naar de uitzichttoren. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk. Horeca vlakbij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 02 vlakbij de bushalte aan de Kerkstraat. U loopt over het parkeerplein langs de Heilige Naam Jezuskerk in de richting van wandelknooppunt 05. Bij de kruising Ooijenseweg met Zeelberg gaat U linksaf. Na het oorlogsmonument volgt U de Eigen Weg van Waterschap Peel- en Maasvallei. Daarna wandelt U steeds door het natte natuurgebied ’t Sohr. Na de oversteek van de Ooijenseweg loopt U over boswegen met verderop een weids uitzicht over het Maasdal. Daarna passeert U het Melkveebedrijf Op Wis, voor een heerlijk zelf getapte fles Boerderijmelk. Vervolgens gaat U bij wandelknooppunt 03 rechtsaf door het klaphek en wandelt U verder steeds langs de wateren van Maaspark Ooijen- Wanssum. U loopt onder de Kweibrug door steeds verder door het Maaspark naar de uitzichttoren. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 02 vlakbij de bushalte aan de Kerkstraat. U loopt over het parkeerplein langs de Heilige Naam Jezuskerk in de richting van wandelknooppunt 05. Bij de kruising Ooijenseweg met Zeelberg gaat U linksaf. Na het oorlogsmonument volgt U de Eigen Weg van Waterschap Peel- en Maasvallei. Daarna wandelt U steeds door het natte natuurgebied ’t Sohr. Even ten zuiden van Blitterswijck passeert U de visvijvers bij de Theodorusmolen. Na de oversteek van de Ooijenseweg loopt U over boswegen met verderop een weids uitzicht over het Maasdal. Daarna passeert U het Melkveebedrijf Op Wis, voor een heerlijk zelf getapte fles Boerderijmelk. Vervolgens gaat U bij wandelknooppunt 03 rechtsaf door het klaphek en wandelt U verder steeds langs de wateren van Maaspark Ooijen-Wanssum. U loopt onder de Kweibrug door steeds verder door het Maaspark naar de uitzichttoren. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Heilige Naam Jezuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
1405. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Broekhuizenvorst Heilige Naam Jezuskerk: 02 – 05 – vlak voor 03 rechtsaf – 57 – 02 (lengte 5,1 km) 1410. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Broekhuizenvorst Heilige Naam Jezuskerk: 02 – 05 – 04 – 61 – 60 – 18 – 59 – 03 - 57 – 02 (lengte 10,0 km) 1413. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Broekhuizenvorst Heilige Naam Jezuskerk: 02 – 05 – 04 – 61 – 60 – 63 – 62 – 64 – 65 – 19 – 06 - 21 – 23 – 20 - 18 – 59 – 03 - 57 – 02 (lengte 13,4 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden in natuurgebied ’t Sohr en Maaspark Ooijen-Wanssum drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1410 en 1413 loopt het traject ook langs enkele aluminium gekleurde wandelknooppunten van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop!
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Broekhuizenvorst van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Broekhuizenvorst van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Broekhuizenvorst van ongeveer 13 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps