Made with MAGIX by Mat Maessen

16. Wandelen in Horst

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Parkhotel aan de Tienrayseweg in Horst. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 17 bij de doorgang van de Groote Molenbeek onder de Tienrayseweg. Dit is op ongeveer 50 meter vanaf de parkeerplaats van het Parkhotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het Parkhotel Horst. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Horst Parkhotel Horst

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Horst van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U loopt daarna steeds door de Kasteelse Bossen en het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
17 - 66 – 62 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 - 17 (lengte 5,0 km)

Wandelroute vanuit Horst van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U wandelt vervolgens door de Kasteelse Bossen. U wandelt daarna verder over rustige landelijke wegen naar Melderslo. In Melderslo maakt U een ommetje langs Museum de Locht. Na Melderslo loopt U terug door de Konijnswaranda naar de prachtige bossen van het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
17 - 66 - 62 - 61 - 58 - 70 - 57 - 56 - 63 - 60 - 62 - 65 - 66 - 17 (lengte 9,9 km)

Wandelroute vanuit Horst van 15 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt over het fietspad langs de Tienrayseweg in de richting van wandelknooppunt 67. U wandelt onder het viaduct van de A73 door richting buurtschap Veld-Oostenrijk. Daarna loopt U over Landgoed de Gortmeule. Vervolgens wandelt U door buurtschap Schadijk naar de Schadijkse Bossen tot aan de Sint Martinsberg. In het natuurgebied van de Schadijkse Bossen is door Staatsbosbeheer een groot gebied gekapt waardoor een stuifzandlandschap is ontstaan. U passeert er het Memoriekruis voor Derk van Essen. Verderop loopt U langs de Lollebeek naar de Castenrayse Vennen. (Wegens werkzaamheden momenteel omleiding). Dit is een zeer ruig en nat natuurgebied rond het dal van de Lollebeek. Daarna wandelt U door het Groote Broek. Vervolgens loopt U langs de beken de Diepe Leng en Schoot terug naar de rotonde bij de A73 waar vroeger de Horster Watermolen stond. Ten slotte loopt U onder het viaduct van de A73 door, terug naar het startpunt bij Parkhotel Horst. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
17 – 67 – 68 – 74 – 48 – 49 – 42 – 76 – 34 – 32 – 31 – 08 – 09 – 71 – 06 – 77 – 70 – 69 – 67 – 17 (lengte 14,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Parkhotel Horst Tienrayseweg 2 5961 NL Horst www.parkhotelhorst.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelnetwerk Venray
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1615 loopt het traject langs de aluminium gekleurde wandelknooppunten 34-32-31-08-09 van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop!
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

16. Wandelen in Horst

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Parkhotel aan de Tienrayseweg in Horst. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 17 bij de doorgang van de Groote Molenbeek onder de Tienrayseweg. Dit is op ongeveer 50 meter vanaf de parkeerplaats van het Parkhotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het Parkhotel Horst. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U loopt daarna steeds door de Kasteelse Bossen en het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U wandelt vervolgens door de Kasteelse Bossen. U wandelt daarna verder over rustige landelijke wegen naar Melderslo. In Melderslo maakt U een ommetje langs Museum de Locht. Na Melderslo loopt U terug door de Konijnswaranda naar de prachtige bossen van het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 1605 Horst Korte beschrijving wandelroute 1610 Horst Korte beschrijving wandelroute 1615 Horst
De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt over het fietspad langs de Tienrayseweg in de richting van wandelknooppunt 67. U wandelt onder het viaduct van de A73 door richting buurtschap Veld-Oostenrijk. Daarna loopt U over Landgoed de Gortmeule. Vervolgens wandelt U door buurtschap Schadijk naar de Schadijkse Bossen tot aan de Sint Martinsberg. In het natuurgebied van de Schadijkse Bossen is door Staatsbosbeheer een groot gebied gekapt waardoor een stuifzandlandschap is ontstaan. U passeert er het Memoriekruis voor Derk van Essen. Verderop loopt U langs de Lollebeek naar de Castenrayse Vennen. (Wegens werkzaamheden momenteel omleiding van 71 naar 70). Dit is een zeer ruig en nat natuurgebied rond het dal van de Lollebeek. Daarna wandelt U door het Groote Broek. Vervolgens loopt U langs de beken de Diepe Leng en Schoot terug naar de rotonde bij de A73 waar vroeger de Horster Watermolen stond. Ten slotte loopt U onder het viaduct van de A73 terug naar het startpunt bij Parkhotel Horst. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
1605. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst Parkhotel: 17 - 66 – 62 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 - 17 (lengte 5,0 km) 1610. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst Parkhotel: 17 - 66 - 62 - 61 - 58 - 70 - 57 - 56 - 63 - 60 - 62 - 65 - 66 - 17 (lengte 9,9 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1615 loopt het traject langs de aluminium gekleurde wandelknooppunten 34-32-31-08-09 van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop!