Made with MAGIX by Mat Maessen

16. Wandelen in Horst

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 14 en 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Parkhotel aan de Tienrayseweg in Horst. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 17 bij de doorgang van de Groote Molenbeek onder de Tienrayseweg. Dit is op ongeveer 50 meter vanaf de parkeerplaats van het Parkhotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het Parkhotel Horst. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Horst Parkhotel Horst

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Horst van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U loopt daarna steeds door de Kasteelse Bossen en het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
17 - 66 – 62 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 - 17 (lengte 5,0 km)

Wandelroute vanuit Horst van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U wandelt vervolgens door de Kasteelse Bossen. U wandelt daarna verder over rustige landelijke wegen naar Melderslo. In Melderslo maakt U een ommetje langs Museum de Locht. Na Melderslo loopt U terug door de Konijnswaranda naar de prachtige bossen van het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
17 - 66 - 62 - 61 - 58 - 70 - 57 - 56 - 63 - 60 - 62 - 65 - 66 - 17 (lengte 9,9 km)

Wandelroute vanuit Horst van 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst. Daarna loopt U onder de A73 door. U wandelt verder richting buurtschap Veld-Oostenrijk. Daarna loopt U over Landgoed de Gortmeule. Verderop komt U in natuurgebied de Castenrayse Vennen. U wandelt verder langs de Lollebeek naar Castenray. In Castenray passeert U de Sint Matthiaskerk. Nadat U weer onder de A73 bent doorgelopen volgt U weer de Lollebeek. U loopt vervolgens langs de Zandwinning aan de Diepeling. U volgt de Lollebeek tot in de monding van de Groote Molenbeek. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek. Na wandelknooppunt 36 steekt U de Groote Molenbeek over en loopt U steeds langs de Groote Molenbeek terug richting Horst. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij Parkhotel Horst. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
17 – 66 - 67 – 68 – 70 – 69 – 77 – 45 – 44 – 01 – 46 – 47 – 30 – 38 – 52 – 36 – 15 – 37 - 17 (lengte 13,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Parkhotel Horst Tienrayseweg 2 5961 NL Horst www.parkhotelhorst.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelnetwerk Venray
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX GPX GPX GPX GPX

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE HORST

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U loopt daarna steeds door de Kasteelse Bossen en het Kasteelpark Ter Horst. Nadat U de Kasteelruïne weer bent gepasseerd loopt U onder de A73 door. U wandelt verder richting buurtschap Veld-Oostenrijk. Daarna loopt U over Landgoed de Gortmeule. Verderop wandelt U door natuurgebied de Castenrayse Vennen. Bij wandelknooppunt 77 steekt U middels stapstenen de Lollebeek over. Bij wandelknooppunt 71 steekt U de beek niet over maar vervolgt U de route langs de beek. (U laat dus wandelknooppunt 71 links liggen) In Castenray passeert U de Sint Matthiaskerk. Nadat U weer onder de A73 bent doorgelopen volgt U weer de Lollebeek. U loopt vervolgens langs de Zandwinning aan de Diepeling. U volgt de Lollebeek tot in de monding van de Groote Molenbeek. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek. Na wandelknooppunt 36 steekt U de Groote Molenbeek over en loopt U steeds langs de Groote Molenbeek terug richting Horst. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij Parkhotel Horst. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
17 – 66 – 62 – 65 – 66 - 67 – 68 – 70 – 69 – 77 – 71 – 06 - 45 – 44 – 01 – 46 – 47 – 30 – 38 – 52 – 36 – 15 – 37 - 17 (lengte 18,2 km)
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Bij nat weer zijn de laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1614 en 1618 loopt het traject ook langs aluminium gekleurde wandelknooppunten van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop! In wandelroute 1618 zit in het traject na wandelknooppunt 77 een passage waarbij U het water via stapstenen moet oversteken. Bij hoog water en bij glad weer zijn de stapstenen mogelijk niet begaanbaar. Verderop ligt wandelknooppunt 71 aan de overzijde van de beek. U loopt echter verder langs de beek zonder deze over te steken.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

16. Wandelen in Horst

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 14 en 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Parkhotel aan de Tienrayseweg in Horst. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 17 bij de doorgang van de Groote Molenbeek onder de Tienrayseweg. Dit is op ongeveer 50 meter vanaf de parkeerplaats van het Parkhotel. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij het Parkhotel Horst. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U loopt daarna steeds door de Kasteelse Bossen en het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U wandelt vervolgens door de Kasteelse Bossen. U wandelt daarna verder over rustige landelijke wegen naar Melderslo. In Melderslo maakt U een ommetje langs Museum de Locht. Na Melderslo loopt U terug door de Konijnswaranda naar de prachtige bossen van het Kasteelpark Ter Horst. Ten slotte passeert U weer de Kasteelruïne Huys ter Horst en loopt U langs de Groote Molenbeek weer terug naar het startpunt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst. Daarna loopt U onder de A73 door. U wandelt verder richting buurtschap Veld-Oostenrijk. Daarna loopt U over Landgoed de Gortmeule. Verderop komt U in natuurgebied de Castenrayse Vennen. U wandelt verder langs de Lollebeek naar Castenray. In Castenray passeert U de Sint Matthiaskerk. Nadat U weer onder de A73 bent doorgelopen volgt U weer de Lollebeek. U loopt vervolgens langs de Zandwinning aan de Diepeling. U volgt de Lollebeek tot in de monding van de Groote Molenbeek. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek. Na wandelknooppunt 36 steekt U de Groote Molenbeek over en loopt U steeds langs de Groote Molenbeek terug richting Horst. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij Parkhotel Horst. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Horst van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Horst van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Horst van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Wandelroute Horst van ongeveer 18 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 17 vlakbij het Parkhotel Horst. U loopt langs de Groote Moolenbeek in de richting van wandelknooppunt 66 en passeert ’t Zoemhukske. Verderop passeert U Kasteelruïne Huys ter Horst, de Kasteelboerderij en de zwem- en roeivijver. Daarna wandelt U om de visvijver en passeert Boscafe het Maasdal. U loopt daarna steeds door de Kasteelse Bossen en het Kasteelpark Ter Horst. Nadat U de Kasteelruïne weer bent gepasseerd loopt U onder de A73 door. U wandelt verder richting buurtschap Veld-Oostenrijk. Daarna loopt U over Landgoed de Gortmeule. Verderop wandelt U door natuurgebied de Castenrayse Vennen. Bij wandelknooppunt 77 steekt U middels stapstenen de Lollebeek over. Bij wandelknooppunt 71 steekt U de beek niet over maar vervolgt U de route langs de beek. (U laat dus wandelknooppunt 71 links liggen) In Castenray passeert U de Sint Matthiaskerk. Nadat U weer onder de A73 bent doorgelopen volgt U weer de Lollebeek. U loopt vervolgens langs de Zandwinning aan de Diepeling. U volgt de Lollebeek tot in de monding van de Groote Molenbeek. Daarna wandelt U langs de Groote Molenbeek. Na wandelknooppunt 36 steekt U de Groote Molenbeek over en loopt U steeds langs de Groote Molenbeek terug richting Horst. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt bij Parkhotel Horst. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
1605. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst Parkhotel: 17 - 66 – 62 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 - 17 (lengte 5,0 km) 1610. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst Parkhotel: 17 - 66 - 62 - 61 - 58 - 70 - 57 - 56 - 63 - 60 - 62 - 65 - 66 - 17 (lengte 9,9 km) 1614. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Horst Parkhotel: 17 – 66 - 67 – 68 – 70 – 69 – 77 – 45 – 44 – 01 – 46 – 47 – 30 – 38 – 52 – 36 – 15 – 37 - 17 (lengte 13,6 km) 1618. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HORST startplaats Horst Parkhotel: 17 – 66 – 62 – 65 – 66 - 67 – 68 – 70 – 69 – 77 – 71 – 06 - 45 – 44 – 01 – 46 – 47 – 30 – 38 – 52 – 36 – 15 – 37 - 17 (lengte 18,2 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 1614 en 1618 loopt het traject ook langs aluminium gekleurde wandelknooppunten van wandelnetwerk Venray. Het wandelknooppuntnummer staat hier bovenop! In wandelroute 1618 zit in het traject na wandelknooppunt 77 een passage waarbij U het water via stapstenen moet oversteken. Bij hoog water en bij glad weer zijn de stapstenen mogelijk niet begaanbaar. Verderop ligt wandelknooppunt 71 aan de overzijde van de beek. U loopt echter verder langs de beek zonder deze over te steken.