Made with MAGIX by Mat Maessen

67. Wandelen in Baexem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de voormalige Oude Smidse in Baexem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Leudal aan de Lindelaan bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Baexem de voormalige Oude Smidse

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Baexem van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse aan de Lindelaan in Baexem. U volgt de markering richting wandelknooppunt 86 die zich bevindt aan de Stationsstraat vlak voor de spoorwegovergang. Daarna loopt U over de kasseien van de Laan naar wandelknooppunt 85. U volgt steeds de paralelweg tot wandelknooppunt 84. Daar gaat U het spoor over tot aan Hoeve de Schoor. Verderop bij wandelknooppunt 55 gaat U rechts door een klaphekje en volgt het pad langs de Tungelroyse Beek. U steekt daarna de drukke Op de Bos over. U bent nu in Heythuysen en volgt even verder weer de loop van de Tungelroyse Beek. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf langs de Rijdtbeek. Ten slotte wandelt U over de Stationstraat weer terug naar het startpunt in Baexem bij de Oude Smidse. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Oude Smidse - 86 - 85 - 84 - 80 - 55 - 54 - 82 - 83 - 86 - Oude Smidse (lengte 5,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Baexem van 9 kilometer

Oude Smidse - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 - 18 - 55 - 54 - 53 - 13 – 12 – 10 – 88 - richting 86 tot Oude Smidse (lengte 8,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 6709 en 6713 dient U vanaf het fietspad langs de Rijksweg voor de molen links over het grasveld verder te lopen in de richting van het muurtje.
Cafe de Staasie Stationstraat 15 6095 BR Baexem
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse aan de Lindelaan in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. Aan het eind steekt U na natuurgebied Exaten de drukke N280 over. U loopt langs het voormalig klooster Exaten en volgt weer de Haelensebeek langs het Exatenbosch. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg over en passeert molen Aurora. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)

Wandelroute vanuit Baexem van 13 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Oude Smidse - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 – 18 - 19 – 24 – 28 – 29 – 41 – 60 - 55 - 54 – 53 – 13 – 12 – 10 – 88 - richting 86 tot Oude Smidse (lengte 12,6 km)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse aan de Lindelaan in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. U loopt verder door het Exatenbosch tot aan de drukke kruising van de N280 en de N273. Daar neemt U het fietspad langs de N273 en loopt U onder het viaduct van de N280 door. Verderop wandelt U over de Beegderheide tot aan het voormalig klooster Exaten. Daarna volgt U weer de Haelensebeek. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg over en passeert molen Aurora. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

67. Wandelen in Baexem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de voormalige Oude Smidse in Baexem. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van het wandelnetwerk Leudal aan de Lindelaan bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse aan de Lindelaan in Baexem. U volgt de markering richting wandelknooppunt 86 die zich bevindt aan de Stationsstraat vlak voor de spoorwegovergang. Daarna loopt U over de kasseien van de Laan naar wandelknooppunt 85. U volgt steeds de paralelweg tot wandelknooppunt 84. Daar gaat U het spoor over tot aan Hoeve de Schoor. Verderop bij wandelknooppunt 55 gaat U rechts door een klaphekje en volgt het pad langs de Tungelroyse Beek. U steekt daarna de drukke Op de Bos over. U bent nu in Heythuysen en volgt even verder weer de loop van de Tungelroyse Beek. Bij wandelknooppunt 82 gaat U rechtsaf langs de Rijdtbeek. Ten slotte wandelt U over de Stationstraat weer terug naar het startpunt in Baexem bij de Oude Smidse. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse aan de Lindelaan in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. Aan het eind steekt U na natuurgebied Exaten de drukke N280 over. U loopt langs het voormalig klooster Exaten en volgt weer de Haelensebeek langs het Exatenbosch. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg over en passeert molen Aurora. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (65% verhard – 35% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal bij de parkeerplaats van de voormalige Oude Smidse aan de Lindelaan in Baexem. U loopt over de Lindelaan langs het oud klooster Mariabosch en steekt de Rijdtbeek over. U volgt de markeringen door Baexem in de richting van wandelknooppunt 88. Verderop wandelt U door de Beekkant en Stokshof. U steekt daarna de Haelensebeek over en volgt het dal van de Haelensebeek. U loopt verder door het Exatenbosch tot aan de drukke kruising van de N280 en de N273. Daar neemt U het fietspad langs de N273 en loopt U onder het viaduct van de N280 door. Verderop wandelt U over de Beegderheide tot aan het voormalig klooster Exaten. Daarna volgt U weer de Haelensebeek. Vervolgens wandelt U over Apenbroek naar de Kasteellaan. U passeert Kasteel Baexem en neemt de veldweg langs de begraafplaats van Baexem. Door een open landschap komt U bij de Rijksweg. U steekt de Rijksweg over en passeert molen Aurora. Ten slotte loopt U door Baexem terug naar het startpunt bij de Oude Smidse. Horeca alleen bij start en finish. (50% verhard – 50% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 6706 Baexem Korte beschrijving wandelroute 6709 Baexem Korte beschrijving wandelroute 6713 Baexem
6706. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem de Oude Smidse: Oude Smidse - 86 - 85 - 84 - 80 - 55 - 54 - 82 - 83 - 86 - Oude Smidse (lengte 5,9 km) 6709. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem de Oude Smidse: Oude Smidse - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 - 18 - 55 - 54 - 53 - 13 – 12 – 10 – 88 - richting 86 tot Oude Smidse (lengte 8,5 km) 6713. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Baexem de Oude Smidse: Oude Smidse - 88 - 15 - 21 - 22 - 23 - 17 – 18 - 19 – 24 – 28 – 29 – 41 – 60 - 55 - 54 – 53 – 13 – 12 – 10 – 88 - richting 86 tot Oude Smidse (lengte 12,6 km km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.