Made with MAGIX by Mat Maessen

103. Wandelen in Thorn

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 13 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats aan de Waterstraat in Thorn. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Maasgouw aan de parkeerplaats Waterstraat in Thorn. Betaalde parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Thorn Parkeerplaats Waterstraat

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Thorn van 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 61. U loopt door het centrum van het witte stadje Thorn via de Hofstraat, Hoogstraat, Kerkberg, Wijngaard en Daalstraat. U passeert de prachtige Abdijkerk en het Gemeentemuseum het Land van Thorn. Bij wandelknooppunt 60 gaat U naar links de Holstraat omlaag. Na de Beekstraat wandelt U langs de Itterbeek. U volgt steeds een rustig pad door het dal van de Itterbeek. Daarna steekt U de drukke Ittervoorterweg over en bij de St. Hubertuskapel gaat U naar rechts. U passeert de Kapel Onder De Linden. Verderop passeert U de St. Antoniuskapel, de Barbarakapel en de Familiekapel. U wandelt weer terug naar het centrum van Thorn door buurtschap Baarstraat. Daarna loopt U door het witte stadje met zijn beklinkerde straten terug naar het startpunt. Horeca in het centrum van Thorn. (70% verhard – 30% onverhard)
Startbord - 61 - 60 - 22 - 23 - 37 - 61 - richting 42 tot startbord (lengte 5,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Thorn van 9 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 61. U loopt door het centrum van het witte stadje Thorn via de Hofstraat, Hoogstraat, Kerkberg, Wijngaard en Daalstraat. U passeert de prachtige Abdijkerk en het Gemeentemuseum het Land van Thorn. Bij wandelknooppunt 60 gaat U naar links de Holstraat omlaag. Na de Beekstraat wandelt U langs de Itterbeek. U volgt steeds een rustig pad door het dal van de Itterbeek. Daarna steekt U de drukke Ittervoorterweg over en bij de St. Hubertuskapel gaat U naar rechts. Vlak voor de Kapel Onder de Linden (bezienswaardig!) gaat U bij wandelknooppunt 23 rechtsaf. U loopt terug naar Thorn en passeert de Nepomucenuskapel. Daarna loopt U weer door het centrum van Thorn. Bij wandelknooppunt 61 gaat U nu linksaf door een nauwe Steeg. U steekt Meers over en wandelt door de Baarstraat Thorn weer uit. U passeert de Familiekapel en de Sint Catharinakapel. Op Haagbroek gaat U voor het klooster Maria Rust rechtsaf. U passeert de kloostermuren en de Kapel onze Lieve Vrouwe van Rust en verderop de Sint Jozefkapel. Aan het eind van de veldweg neemt U rechts de Panheeldersteeg en passeert U schuttersterrein Sint Ansfried. Verderop steekt U de drukke Meers weer over en volgt daarna de Grootheggerlaan. Na wandelknooppunt 43 wandelt U langs de Thornerbeek. U passeert Kasteelhoeve De Grote Hegge en loopt weer terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca bij start en finish in het centrum van Thorn en na ongeveer 5 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Startbord - 61 - 60 - 22 - 23 - 60 - 61 - 45 - 37 - 36 - 40 – 44 - 43 - 42 - richting 61 tot startbord (lengte 8,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Thorn van 14 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 61. U loopt door het centrum van het witte stadje Thorn via de Hofstraat, Hoogstraat, Kerkberg, Wijngaard en Daalstraat. U passeert de prachtige Abdijkerk en het Gemeentemuseum het Land van Thorn. Bij wandelknooppunt 60 gaat U naar links de Holstraat omlaag. Na de Beekstraat wandelt U langs de Itterbeek. U volgt steeds een rustig pad door het dal van de Itterbeek. Daarna steekt U de drukke Ittervoorterweg over en bij de St. Hubertuskapel gaat U naar rechts. U passeert de Kapel Onder De Linden. Verderop passeert U de St. Antoniuskapel, de Barbarakapel, de Familiekapel en de Sint Catharinakapel. Op Haagbroek gaat U voor het klooster Maria Rust rechtsaf. U passeert de kloostermuren en de Kapel onze Lieve Vrouwe van Rust en verderop de Sint Jozefkapel. Na de Sint Petruskapel bij wandelknooppunt 38 wandelt U langs natuurgebied het Meggelveld, onderdeel van de Maasvallei. Vervolgens loopt U een stuk langs het Kanaal Wessem-Nederweert. U vervolgt de wandelroute door Wessem en loopt aldaar over de Maasboulevard langs de Maas. Daarna passeert U in Wessem aan de Markt en de Steenweg enkele mooie monumentale gebouwen. Eenmaal Wessem weer uit steekt U de Thornerbeek over en wandelt U langs de Jachthaven. Verderop wandelt U door natuurgebied de Koeweide. U volgt de Thornerbeek tot in Thorn. Ten slotte passeert U Kasteelhoeve De Grote Hegge en loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca in het centrum van Thorn en na ongeveer 10 kilometer in het centrum van Wessem. (60% verhard – 40% onverhard)
Startbord - 61 - 60 – 22 - 23 – 37 – 36 – 40 – 38 – 17 – 18 – 19 - 50 - 43 – 42 - richting 61 tot startbord (lengte 13,5 km)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Bij hoog water van de Maas kunt U wandelroute 10313 wellicht NIET lopen. In wandelroute 10313 loopt U ook over Belgisch grondgebied middels de (rode en groene) markeringen van het wandelnetwerk Kempen-Broek.
De Pannekoekenbakker Thorn Bogenstraat 2 6017 AV Thorn www.pannekoekenbakker.nl

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE THORN

Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 42. Verderop passeert U Kasteelhoeve de Grote Hegge. U loopt langs Dagstrand de Grote Hegge en daarna door natuurgebied Koningssteen. Bij wandelknooppunt 70 gaat U linksaf en volgt het rondje Koningssteen. Bij het bord van Rivierpark Maasvallei gaat U rechtdoor door natuurgebied Kollegreend. U bent nu in België en volgt de rode markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek. U wandelt langs de Kessenichtplas en de Vissenakkerplas. Daarna loopt U langs de Witbeek, het Bastion en De Gaard naar Kessenich. In Kessenich passeert U de Motte van Kessenich en de Sint Martinuskerk. Vervolgens loopt U Kessenich weer uit. Verderop wandelt U door natuurgebied Vijverbroek. Bij wandelwissel 04 gaat U rechtsaf en volgt verder de groene markeringen van het wandelnetwerk Kempen-Broek. Vlak voor de drukke Napoleonsweg begeeft U zich weer op Nederlands grondgebied. Daarna loopt U verder middels wandelknooppunten van het wandelnetwerk Maasgouw langs het dal van de kronkelende Itterbeek naar Thorn. Ten slotte wandelt U door het historische centrum van het witte stadje Thorn terug naar het startpunt aan de Waterstraat. Horeca in het centrum van Thorn en na ongeveer 8 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE) (25% verhard – 75% onverhard)
Startbord – 42 – 70 – linksaf Rondje Koningssteen – Bij bord Rivierpark MaasVallei rechtdoor - volg rode route tot wandelwissel 04 – Bij wandelwissel 04 rechtsaf – volg groene route tot wandelknooppunt 22 – 60 – 61 – richting 42 tot startbord (lengte 13,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Maasgouw
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

103. Wandelen in Thorn

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 13 en 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de parkeerplaats aan de Waterstraat in Thorn. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Maasgouw aan de parkeerplaats Waterstraat in Thorn. Betaalde parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 61. U loopt door het centrum van het witte stadje Thorn via de Hofstraat, Hoogstraat, Kerkberg, Wijngaard en Daalstraat. U passeert de prachtige Abdijkerk en het Gemeentemuseum het Land van Thorn. Bij wandelknooppunt 60 gaat U naar links de Holstraat omlaag. Na de Beekstraat wandelt U langs de Itterbeek. U volgt steeds een rustig pad door het dal van de Itterbeek. Daarna steekt U de drukke Ittervoorterweg over en bij de St. Hubertuskapel gaat U naar rechts. U passeert de Kapel Onder De Linden. Verderop passeert U de St. Antoniuskapel, de Barbarakapel en de Familiekapel. U wandelt weer terug naar het centrum van Thorn door buurtschap Baarstraat. Daarna loopt U door het witte stadje met zijn beklinkerde straten terug naar het startpunt. Horeca in het centrum van Thorn. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 42. Verderop passeert U Kasteelhoeve de Grote Hegge. U loopt langs Dagstrand de Grote Hegge en daarna door natuurgebied Koningssteen. Bij wandelknooppunt 70 gaat U linksaf en volgt het rondje Koningssteen. Bij het bord van Rivierpark Maasvallei gaat U rechtdoor door natuurgebied Kollegreend. U bent nu in België en volgt de rode markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek. U wandelt langs de Kessenichtplas en de Vissenakkerplas. Daarna loopt U langs de Witbeek, het Bastion en De Gaard naar Kessenich. In Kessenich passeert U de Motte van Kessenich en de Sint Martinuskerk. Vervolgens loopt U Kessenich weer uit. Verderop wandelt U door natuurgebied Vijverbroek. Bij wandelwissel 04 gaat U rechtsaf en volgt verder de groene markeringen van het wandelnetwerk Kempen-Broek. Vlak voor de drukke Napoleonsweg begeeft U zich weer op Nederlands grondgebied. Daarna loopt U verder middels wandelknooppunten van het wandelnetwerk Maasgouw langs het dal van de kronkelende Itterbeek naar Thorn. Ten slotte wandelt U door het historische centrum van het witte stadje Thorn terug naar het startpunt aan de Waterstraat. Horeca in het centrum van Thorn en na ongeveer 8 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE) (25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 61. U loopt door het centrum van het witte stadje Thorn via de Hofstraat, Hoogstraat, Kerkberg, Wijngaard en Daalstraat. U passeert de prachtige Abdijkerk en het Gemeentemuseum het Land van Thorn. Bij wandelknooppunt 60 gaat U naar links de Holstraat omlaag. Na de Beekstraat wandelt U langs de Itterbeek. U volgt steeds een rustig pad door het dal van de Itterbeek. Daarna steekt U de drukke Ittervoorterweg over en bij de St. Hubertuskapel gaat U naar rechts. Vlak voor de Kapel Onder de Linden (bezienswaardig!) gaat U bij wandelknooppunt 23 rechtsaf. U loopt terug naar Thorn en passeert de Nepomucenuskapel. Daarna loopt U weer door het centrum van Thorn. Bij wandelknooppunt 61 gaat U nu linksaf door een nauwe Steeg. U steekt Meers over en wandelt door de Baarstraat Thorn weer uit. U passeert de Familiekapel en de Sint Catharinakapel. Op Haagbroek gaat U voor het klooster Maria Rust rechtsaf. U passeert de kloostermuren en de Kapel onze Lieve Vrouwe van Rust en verderop de Sint Jozefkapel. Aan het eind van de veldweg neemt U rechts de Panheeldersteeg en passeert U schuttersterrein Sint Ansfried. Verderop steekt U de drukke Meers weer over en volgt daarna de Grootheggerlaan. Na wandelknooppunt 43 wandelt U langs de Thornerbeek. U passeert Kasteelhoeve De Grote Hegge en loopt weer terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca bij start en finish in het centrum van Thorn en na ongeveer 5 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de Waterstraat te Thorn. U volgt de Waterstraat in de richting van wandelknooppunt 61. U loopt door het centrum van het witte stadje Thorn via de Hofstraat, Hoogstraat, Kerkberg, Wijngaard en Daalstraat. U passeert de prachtige Abdijkerk en het Gemeentemuseum het Land van Thorn. Bij wandelknooppunt 60 gaat U naar links de Holstraat omlaag. Na de Beekstraat wandelt U langs de Itterbeek. U volgt steeds een rustig pad door het dal van de Itterbeek. Daarna steekt U de drukke Ittervoorterweg over en bij de St. Hubertuskapel gaat U naar rechts. U passeert de Kapel Onder De Linden. Verderop passeert U de St. Antoniuskapel, de Barbarakapel, de Familiekapel en de Sint Catharinakapel. Op Haagbroek gaat U voor het klooster Maria Rust rechtsaf. U passeert de kloostermuren en de Kapel onze Lieve Vrouwe van Rust en verderop de Sint Jozefkapel. Na de Sint Petruskapel bij wandelknooppunt 38 wandelt U langs natuurgebied het Meggelveld, onderdeel van de Maasvallei. Vervolgens loopt U een stuk langs het Kanaal Wessem-Nederweert. U vervolgt de wandelroute door Wessem en loopt aldaar over de Maasboulevard langs de Maas. Daarna passeert U in Wessem aan de Markt en de Steenweg enkele mooie monumentale gebouwen. Eenmaal Wessem weer uit steekt U de Thornerbeek over en wandelt U langs de Jachthaven. Verderop wandelt U door natuurgebied de Koeweide. U volgt de Thornerbeek tot in Thorn. Ten slotte passeert U Kasteelhoeve De Grote Hegge en loopt U weer terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca in het centrum van Thorn en na ongeveer 10 kilometer in het centrum van Wessem. (60% verhard – 40% onverhard)
10305. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Thorn Parkeerplaats Waterstraat: Startbord - 61 - 60 - 22 - 23 - 37 – 45 - 61 - richting 42 tot startbord (lengte 5,2 km) 10309. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Thorn Parkeerplaats Waterstraat: Startbord - 61 - 60 - 22 - 23 - 60 - 61 - 45 - 37 - 36 - 40 – 44 - 43 - 42 - richting 61 tot startbord (lengte 8,7 km) 10313. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © THORN startplaats Thorn Parkeerplaats Waterstraat: Startbord – 42 – 70 – linksaf Rondje Koningssteen – Bij bord Rivierpark MaasVallei rechtdoor - volg rode route tot wandelwissel 04 – Bij wandelwissel 04 rechtsaf – volg groene route tot wandelknooppunt 22 – 60 – 61 – richting 42 tot startbord (lengte 13,0 km) 10314. Nummering wandelroute wandelnetwerk Maasgouw startplaats Thorn Parkeerplaats Waterstraat: Startbord - 61 - 60 – 22 - 23 – 37 – 36 – 40 – 38 – 17 – 18 – 19 - 50 - 43 – 42 - richting 61 tot startbord (lengte 13,5 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Bij hoog water van de Maas kunt U wandelroute 10313 wellicht NIET lopen. In wandelroute 10313 loopt U ook over Belgisch grondgebied middels de (rode en groene) markeringen van het wandelnetwerk Kempen-Broek.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Thorn van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Thorn van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Thorn van ongeveer 13 kilometer

Wandelroute Thorn van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes