Made with MAGIX by Mat Maessen

79. Wandelen in Swalmen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 14 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Parkeerplaats In De Haofkes in Swalmen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 58 en het startbord van het wandelnetwerk Roermond aan de parkeerplaats In De Haofkes vlakbij de Markt in Swalmen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Swalmen van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt langs de parkeerplaats In de Haofkes in de richting van wandelknooppunt 78 en volgt het voetpad langs de Swalm. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Vervolgens wandelt U steeds door het Swalmdal. Na wandelknooppunt 86 bij het Wieler Bakhoes verlaat U het Swalmdal. U loopt vervolgens door buurtschap Wieler en passeert Hoeve Middelhof. Na het station van Swalmen loopt U over de Stationsstraat terug naar het centrum van Swalmen. Ten slotte passeert U aan de Markt de Sint-Lambertuskerk en het Oude Raadhuis om weer bij het startpunt te eindigen. Horeca vlakbij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 (lengte 4,8 km)

Wandelroute vanuit Swalmen van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 60. U passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk en steekt de Swalm over. Daarna wandelt U door het parkje langs de Swalm en steekt de drukke Rijksweg en de Swalm over. Vervolgens loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U passeert Herberg de Bos en loopt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm weer over en blijft de Swalm steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt terug naar Swalmen. Ten slotte steekt U de Rijksweg en de Swalm weer over om weer te eindigen bij het startpunt in het centrum van Swalmen. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
58 - 60 - 61 - 77 - 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 (lengte 10,7 km)

Wandelroute vanuit Swalmen van 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt langs de parkeerplaats In de Haofkes in de richting van wandelknooppunt 78 en volgt het voetpad langs de Swalm. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Vervolgens wandelt U door het Swalmdal en buurtschap Wieler. Na wandelknooppunt 92 verlaat U het Swalmdal en loopt U over de Bakhoeverweg naar natuurgebied het Beesels Broek. Nadat U de wildwissel over de A73 bent overgestoken wandelt U langs de visvijver Swalmen. Verderop loopt U over Landgoed Heidenheim en langs de Sint Petrushoeve. Daarna wandelt U langs natuurgebied Meerlebroek en door de bossen van de Boschheide. Aan de grens met Duitsland passeert U het Grietjensgericht. Verderop bij Herberg de Bos steekt U de drukke Bosstraat over. U wandelt daarna door de natuurgebieden Groenewoud en Kerkebroek door het Swalmdal. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Lambertuskerk in het centrum van Swalmen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
58 – 78 – 79 - 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 92 – 90 - 71 – 47 – 83 – 52 – 80 – 82 – 72 – 75 - 76 - 77 - 61 - 60 - 58 (lengte 14,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Eetcafe de Mert Markt 1 6071 JD Swalmen www.demertswalmen.nl
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Swalm en de Teutebeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
58 - 60 - 61 - 77 - 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 (lengte 15,5 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 60. U passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk en steekt de Swalm over. Daarna wandelt U door het parkje langs de Swalm en steekt de drukke Rijksweg en de Swalm over. Vervolgens loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U passeert Herberg de Bos en loopt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm weer over en blijft de Swalm steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt terug naar Swalmen. Daarna steekt U de Rijksweg over en blijft steeds de Swalm volgen. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Na wandelknooppunt 86 bij het Wieler Bakhoes verlaat U het Swalmdal. U wandelt vervolgens door buurtschap Wieler en passeert Hoeve Middelhof. Na het station van Swalmen loopt U over de Stationsstraat terug naar het centrum van Swalmen. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 en 11 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)

Wandelroute vanuit Swalmen van 16 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

79. Wandelen in

Swalmen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 14 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Parkeerplaats In De Haofkes in Swalmen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 58 en het startbord van het wandelnetwerk Roermond aan de parkeerplaats In De Haofkes vlakbij de Markt in Swalmen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt langs de parkeerplaats In de Haofkes in de richting van wandelknooppunt 78 en volgt het voetpad langs de Swalm. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Vervolgens wandelt U steeds door het Swalmdal. Na wandelknooppunt 86 bij het Wieler Bakhoes verlaat U het Swalmdal. U loopt vervolgens door buurtschap Wieler en passeert Hoeve Middelhof. Na het station van Swalmen loopt U over de Stationsstraat terug naar het centrum van Swalmen. Ten slotte passeert U aan de Markt de Sint-Lambertuskerk en het Oude Raadhuis om weer bij het startpunt te eindigen. Horeca vlakbij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 60. U passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk en steekt de Swalm over. Daarna wandelt U door het parkje langs de Swalm en steekt de drukke Rijksweg en de Swalm over. Vervolgens loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U passeert Herberg de Bos en loopt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm weer over en blijft de Swalm steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt terug naar Swalmen. Ten slotte steekt U de Rijksweg en de Swalm weer over om weer te eindigen bij het startpunt in het centrum van Swalmen. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
7905. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 (lengte 4,8 km) 7911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 - 60 - 61 - 77 - 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 (lengte 10,7 km) 7914. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 – 78 – 79 - 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 92 – 90 - 71 – 47 – 83 – 52 – 80 – 82 – 72 – 75 - 76 - 77 - 61 - 60 - 58 (lengte 14,0 km) 7916. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Swalmen Parkeerplaats In De Haofkes: 58 - 60 - 61 - 77 - 76 - 75 - 83 - 80 - 79 - 78 - 55 - 53 - 52 - 51 - 50 - 57 - 58 - 78 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 83 - 63 - 59 - 58 (lengte 15,5 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt over de Markt in de richting van wandelknooppunt 60. U passeert het Oude Raadhuis en de Sint-Lambertuskerk en steekt de Swalm over. Daarna wandelt U door het parkje langs de Swalm en steekt de drukke Rijksweg en de Swalm over. Vervolgens loopt U over het Wandelpad de Beet weer langs het Swalmdal. U volgt de loop van de Swalm door de natuurgebieden Kerkebroek en Groenewoud. Na wandelknooppunt 77 verlaat U het Swalmdal. U passeert Herberg de Bos en loopt door de Gemeentebossen Swalmen. Verderop passeert U Camping de Grens en gaat rechtsaf. U steekt de Swalm weer over en blijft de Swalm steeds volgen langs het Natuurwandelpad. Vervolgens wandelt U door natuurgebied de Hout. Na wandelknooppunt 55 verlaat U de Swalm en wandelt naar de bossen van Bisschopskamp. Vervolgens passeert U Kasteel Hillenraad en loopt terug naar Swalmen. Daarna steekt U de Rijksweg over en blijft steeds de Swalm volgen. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Na wandelknooppunt 86 bij het Wieler Bakhoes verlaat U het Swalmdal. U wandelt vervolgens door buurtschap Wieler en passeert Hoeve Middelhof. Na het station van Swalmen loopt U over de Stationsstraat terug naar het centrum van Swalmen. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 3 en 11 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 en het wandelstartbord van wandelnetwerk Roermond op de hoek van de Markt en In de Haofkes. U loopt langs de parkeerplaats In de Haofkes in de richting van wandelknooppunt 78 en volgt het voetpad langs de Swalm. U komt langs de Sjwaamvallei en wandelt onder de A73 en de spoorlijn door. Verderop passeert U Kasteelruïne Ouborg. Ter hoogte van Hoeve Genoenhof gaat U rechts het veld in over het natuurpad langs de Swalm. Vervolgens wandelt U door het Swalmdal en buurtschap Wieler. Na wandelknooppunt 92 verlaat U het Swalmdal en loopt U over de Bakhoeverweg naar natuurgebied het Beesels Broek. Nadat U de wildwissel over de A73 bent overgestoken wandelt U langs de visvijver Swalmen. Verderop loopt U over Landgoed Heidenheim en langs de Sint Petrushoeve. Daarna wandelt U langs natuurgebied Meerlebroek en door de bossen van de Boschheide. Aan de grens met Duitsland passeert U het Grietjensgericht. Verderop bij Herberg de Bos steekt U de drukke Bosstraat over. U wandelt daarna door de natuurgebieden Groenewoud en Kerkebroek door het Swalmdal. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Lambertuskerk in het centrum van Swalmen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Swalm en de Teutebeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Swalmen van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Swalmen van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Swalmen van ongeveer 14 kilometer

Wandelroute Swalmen van ongeveer 16 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes