Made with MAGIX by Mat Maessen

86. Wandelen in Roermond

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 11 en 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Kapel In ’t Zand in Roermond. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ‘t Zand. Parkeerplaatsen zijn er voldoende in de omgeving van de Parklaan bij Kapel In ‘t Zand. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Roermond Kapel in ‘t Zand

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Roermond van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt linksaf over de Muggenbroekerlaan in de richting van wandelknooppunt 52. U wandelt daarna een stuk langs de Roer. Aan het eind van het voetpad bij het kapelletje gaat U linksaf langs de Kapellerlaan het spoor over. Bij de Maria Teeuwenstraat gaat U naar rechts. U loopt steeds rechtdoor tot bij het stationsplein. Na het stationsplein volgt U de richting wandelknooppunt 99 onder de stationstunnel door. U passeert het Laurentiusziekenhuis. Vervolgens wandelt U langs de Maasnielderbeek. U loopt daarna door de wijk Gebroek en passeert de Josef Kapel. Verderop steekt U het spoor over en via het Schoolpad langs het oude kerkhof van Roermond komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish. (100% verhard)
79 - 52 - 50 - 99 - 80 - 79 (lengte 4,9 km)

Wandelroute vanuit Roermond van 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt over de Kapellerlaan in de richting van wandelknooppunt 78. U passeert de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg over en loopt door Herten. U passeert de Michaelkerk in Herten. U wandelt verder over het Hondsbergje langs de Maasplassen. U volgt verderop het fietspad over de Hambeek langs de Maas. Aan de Burgemeester Hoppenerlaan loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. U steekt de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U linksaf over de Hambeek. Na de passage om het tankstation gaat U over de Roer. Daarna neemt U het smalle steegje rechts. Bij wandelknooppunt 52 gaat U rechtsaf. U steekt het spoor over. Bij het kapelletje aan de Kapellerlaan neemt U het voetpad rechts. U loopt langs de Roer. Via de Pappelhof komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (85% verhard – 15% onverhard)
79 - 78 - 59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 51 - 53 - 52 - 79 (lengte 9,7 km)

Wandelroute vanuit Roermond van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt over de Kapellerlaan in de richting van wandelknooppunt 78. U passeert de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en gaat rechtsaf door Natuurpark Hattem. Verderop passeert U het Nationaal Herdenkingspark en Kasteeltje Hattem. Daarna loopt U door de wijk Hattem en steekt de Hambeek over. U Wandelt verder langs de Roer. U passeert de stuw de Hoge Bat en volgt het leerpad Hammerveld-Oost. Vervolgens loopt U langs enkele werven naar Voorstad St. Jacob. Over de Maria- Theresiabrug loopt U het centrum van Roermond in. U passeert daarna de Markt met het Stadhuis en de Sint Christoffelkathedraal. Verderop aan het Munsterplein wandelt U langs de Munsterkerk. Na het stationsplein volgt U de richting wandelknooppunt 99 onder de stationstunnel door. U passeert het Laurentiusziekenhuis. Vervolgens loopt U langs de Maasnielderbeek. U wandelt daarna door de wijk Gebroek en passeert de Josef Kapel. Verderop steekt U het spoor over en via het Schoolpad langs het oude kerkhof van Roermond komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 7 kilometer in het centrum van Roermond. (80% verhard - 20 % onverhard)
79 - 78 - 59 – 58 – 53 – 51 – 09 - 50 – 99 – 80 - 79 (lengte 11,1 km)

Wandelroute vanuit Roermond van 17 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt over de Kapellerlaan in de richting van wandelknooppunt 78. U passeert de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg over en loopt door Herten en Merum. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Daarna wandelt U door buurtschap Ool langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt steeds de Maasstraat en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert diverse jachthavens. Daarna passeert U aan het Julianaplein in Herten de Michaelkerk. U wandelt verder over het Hondsbergje langs de Maasplassen. U volgt verderop het fietspad over de Hambeek langs de Maas. Aan de Burgemeester Hoppenerlaan loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. U steekt de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U linksaf over de Hambeek. Na de passage om het tankstation gaat U over de Roer. Daarna neemt U het smalle steegje rechts. Bij wandelknooppunt 52 gaat U linksaf. Bij de Maria Teeuwenstraat gaat U naar rechts. U loopt steeds rechtdoor tot bij het stationsplein. Na het stationsplein volgt U de richting wandelknooppunt 99 onder de stationstunnel door. U passeert het Laurentiusziekenhuis. Vervolgens wandelt U langs de Maasnielderbeek. U loopt daarna door de wijk Gebroek en passeert de Josef Kapel. Verderop steekt U het spoor over en via het Schoolpad langs het oude kerkhof van Roermond komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7, 10 en 14 kilometer. (85% verhard – 15% onverhard)
79 - 78 - 59 - 58 - 57 - 56 - 97 - 98 - 55 - 54 - 51 - 53 - 52 - 50 - 99 - 80 - 79 (lengte 16,8 km)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U loopt door het verkeersrijke Roermond. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een wandelkaart of GPX is daarom erg welkom.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Cafe de Post Kapellerlaan 207 6045 AE Roermond Geen website
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

86. Wandelen in

Roermond

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 11 en 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Kapel In ’t Zand in Roermond. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ‘t Zand. Parkeerplaatsen zijn er voldoende in de omgeving van de Parklaan bij Kapel In ‘t Zand. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt linksaf over de Muggenbroekerlaan in de richting van wandelknooppunt 52. U wandelt daarna een stuk langs de Roer. Aan het eind van het voetpad bij het kapelletje gaat U linksaf langs de Kapellerlaan het spoor over. Bij de Maria Teeuwenstraat gaat U naar rechts. U loopt steeds rechtdoor tot bij het stationsplein. Na het stationsplein volgt U de richting wandelknooppunt 99 onder de stationstunnel door. U passeert het Laurentiusziekenhuis. Vervolgens wandelt U langs de Maasnielderbeek. U loopt daarna door de wijk Gebroek en passeert de Josef Kapel. Verderop steekt U het spoor over en via het Schoolpad langs het oude kerkhof van Roermond komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish. (100% verhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt over de Kapellerlaan in de richting van wandelknooppunt 78. U passeert de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg over en loopt door Herten. U passeert de Michaelkerk in Herten. U wandelt verder over het Hondsbergje langs de Maasplassen. U volgt verderop het fietspad over de Hambeek langs de Maas. Aan de Burgemeester Hoppenerlaan loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. U steekt de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U linksaf over de Hambeek. Na de passage om het tankstation gaat U over de Roer. Daarna neemt U het smalle steegje rechts. Bij wandelknooppunt 52 gaat U rechtsaf. U steekt het spoor over. Bij het kapelletje aan de Kapellerlaan neemt U het voetpad rechts. U loopt langs de Roer. Via de Pappelhof komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (85% verhard – 15% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt over de Kapellerlaan in de richting van wandelknooppunt 78. U passeert de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en gaat rechtsaf door Natuurpark Hattem. Verderop passeert U het Nationaal Herdenkingspark en Kasteeltje Hattem. Daarna loopt U door de wijk Hattem en steekt de Hambeek over. U Wandelt verder langs de Roer. U passeert de stuw de Hoge Bat en volgt het leerpad Hammerveld-Oost. Vervolgens loopt U langs enkele werven naar Voorstad St. Jacob. Over de Maria- Theresiabrug loopt U het centrum van Roermond in. U passeert daarna de Markt met het Stadhuis en de Sint Christoffelkathedraal. Verderop aan het Munsterplein wandelt U langs de Munsterkerk. Na het stationsplein volgt U de richting wandelknooppunt 99 onder de stationstunnel door. U passeert het Laurentiusziekenhuis. Vervolgens loopt U langs de Maasnielderbeek. U wandelt daarna door de wijk Gebroek en passeert de Josef Kapel. Verderop steekt U het spoor over en via het Schoolpad langs het oude kerkhof van Roermond komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 7 kilometer in het centrum van Roermond. (80% verhard - 20 % onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 79 aan de Kapellerlaan vlakbij de ingang van Kapel In ’t Zand. U loopt over de Kapellerlaan in de richting van wandelknooppunt 78. U passeert de Galgenberg en volgt steeds de Heinsbergerweg. Bij wandelknooppunt 78 neemt U het fietspad rechts door het Natura 2000 gebied Roerdal. Nadat U de Roer bent overgestoken komt U bij de ingang van de Roertunnel (A73). Bij de drukke Leropperweg volgt U het fietspad rechts. U steekt het spoor over en aan het eind gaat U bij de drukke Rijksweg over het fietspad naar links. Vervolgens steekt U de drukke Rijksweg over en loopt door Herten en Merum. Daarna wandelt U langs woonwijk de Oolderveste. Vervolgens loopt U over de dijk langs de wijk het Ommeland. Daarna wandelt U door buurtschap Ool langs de Oolderplas en passeert het surfstrand en Oolderhof. U volgt steeds de Maasstraat en passeert Marina Oolderhuuske. Verderop volgt U de Schoolstraat en passeert diverse jachthavens. Daarna passeert U aan het Julianaplein in Herten de Michaelkerk. U wandelt verder over het Hondsbergje langs de Maasplassen. U volgt verderop het fietspad over de Hambeek langs de Maas. Aan de Burgemeester Hoppenerlaan loopt U door het klaphek en volgt het natuur- en leerpad Hammerveld-Oost langs de Roer. Nadat U de stuw de Hoge Bat bent gepasseerd loopt U verder langs de Hambeek. Na de loopbrug over de Hambeek wandelt U door de wijk Hattem. U steekt de drukke Maastrichterweg over. Bij wandelknooppunt 53 gaat U linksaf over de Hambeek. Na de passage om het tankstation gaat U over de Roer. Daarna neemt U het smalle steegje rechts. Bij wandelknooppunt 52 gaat U linksaf. Bij de Maria Teeuwenstraat gaat U naar rechts. U loopt steeds rechtdoor tot bij het stationsplein. Na het stationsplein volgt U de richting wandelknooppunt 99 onder de stationstunnel door. U passeert het Laurentiusziekenhuis. Vervolgens wandelt U langs de Maasnielderbeek. U loopt daarna door de wijk Gebroek en passeert de Josef Kapel. Verderop steekt U het spoor over en via het Schoolpad langs het oude kerkhof van Roermond komt U ten slotte weer bij het startpunt bij Kapel In ’t Zand. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7, 10 en 14 kilometer. (85% verhard – 15% onverhard)
8605. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond Kapel in ‘t Zand: 79 - 52 - 50 - 99 - 80 - 79 (lengte 4,9 km) 8610. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond Kapel in ‘t Zand: 79 - 78 - 59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 51 - 53 - 52 - 79 (lengte 9,8 km) 8611. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond Kapel in ‘t Zand: 79 - 78 - 59 – 58 – 53 – 51 – 09 - 50 – 99 – 80 - 79 (lengte 11,1 km) 8617. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Roermond Kapel in ‘t Zand: 79 - 78 - 59 - 58 - 57 - 56 - 97 - 98 - 55 - 54 - 51 - 53 - 52 - 50 - 99 - 80 - 79 (lengte 16,8 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U loopt door het verkeersrijke Roermond. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een wandelkaart of GPX is daarom erg welkom.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Roermond van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Roermond van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Roermond van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Roermond van ongeveer 17 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes