Made with MAGIX by Mat Maessen
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In de zomer van 2010 werd in de provincie Zeeland het eerste wandelnetwerk geopend in de gemeente Borsele. Ondertussen is er in de gehele provincie Zeeland een wandelnetwerk aangelegd. Informatie over de wandelnetwerken in Zeeland vindt je op de website van Routenetwerk Zeeland. Het wandelnetwerk Zeeland bestaat uit de volgende wandelnetwerken: Noord-Beveland Eindeloos Eiland Sinds 2012 ongeveer 165 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Noord-Beveland. Oost-Zeeuws-Vlaanderen Langs Linies en Kreken Sinds 2014 ongeveer 165 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Hulst en Terneuzen. Reimerswaal Sinds 2022 ongeveer 175 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Reimerswaal op Zuid-Beveland. Schouwen-Duiveland Langs Water en Land Sinds 2013 ongeveer 340 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Schouwen-Duiveland. Tholen Eiland Tholen Sinds 2015 wandelnetwerk in de gemeente Tholen. In 2019 na uitbreiding 239 kilometer wandelnetwerk. Walcheren Walcherse Dijken, Duinen en Watergangen Sinds 2012 ongeveer 400 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Middelburg, Veere en Vlissingen. West-Zeeuws-Vlaanderen Grenzeloos Wandelen Sinds 2012 ongeveer 350 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Sluis. Zuid-Beveland-Noord Hart van Zeeland Sinds 2014 ongeveer 490 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Goes en Kapelle. Zuid-Beveland-Zuid Sporen in de Zak Sinds 2010 ongeveer 180 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Borsele. Markering Wandelnetwerk Zeeland De wandelmarkering in de provincie Zeeland is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. Het wandelnetwerk is langs twee kanten bewegwijzerd. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in groen en geel. De wandelknooppunten zijn allen gelijk. In een groen kader bevindt zich de tekst Knooppunt en het witte nummer van het wandelknooppunt. Daaronder bevinden zich in een groen kader de gele pijlen met verwijzing naar het nummer van een ander wandelknooppunt. Onderweg wijzen de markeringen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn gele pijlen met een groene achtergrond. Wandelrouteplanner Zeeland Op de volgende website vindt je een wandelrouteplanner van het wandelnetwerk in Zeeland: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner

Wandelnetwerk Zeeland

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.
Wandelnetwerk Zeeland In de zomer van 2010 werd in de provincie Zeeland het eerste wandelnetwerk geopend in de gemeente Borsele. Ondertussen is er in de gehele provincie Zeeland een wandelnetwerk aangelegd. Informatie over de wandelnetwerken in Zeeland vindt je op de website van Routenetwerk Zeeland. Het wandelnetwerk Zeeland bestaat uit de volgende wandelnetwerken: Noord-Beveland Eindeloos Eiland Sinds 2012 ongeveer 165 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Noord-Beveland. Oost-Zeeuws-Vlaanderen Langs Linies en Kreken Sinds 2014 ongeveer 165 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Hulst en Terneuzen. Reimerswaal Sinds 2022 ongeveer 175 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Reimerswaal op Zuid-Beveland. Schouwen-Duiveland Langs Water en Land Sinds 2013 ongeveer 340 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Schouwen-Duiveland. Tholen Eiland Tholen Sinds 2015 wandelnetwerk in de gemeente Tholen. In 2019 na uitbreiding 239 kilometer wandelnetwerk. Walcheren Walcherse Dijken, Duinen en Watergangen Sinds 2012 ongeveer 400 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Middelburg, Veere en Vlissingen. West-Zeeuws-Vlaanderen Grenzeloos Wandelen Sinds 2012 ongeveer 350 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Sluis. Zuid-Beveland-Noord Hart van Zeeland Sinds 2014 ongeveer 490 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Goes en Kapelle. Zuid-Beveland-Zuid Sporen in de Zak Sinds 2010 ongeveer 180 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Borsele. Markering Wandelnetwerk Zeeland De wandelmarkering in de provincie Zeeland is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. Het wandelnetwerk is langs twee kanten bewegwijzerd. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in groen en geel. De wandelknooppunten zijn allen gelijk. In een groen kader bevindt zich de tekst Knooppunt en het witte nummer van het wandelknooppunt. Daaronder bevinden zich in een groen kader de gele pijlen met verwijzing naar het nummer van een ander wandelknooppunt. Onderweg wijzen de markeringen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn gele pijlen met een groene achtergrond. Wandelrouteplanner Zeeland Op de volgende website vindt je een wandelrouteplanner van het wandelnetwerk in Zeeland: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner