Made with MAGIX by Mat Maessen

54. Wandelen in Merselo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Johannes de Doperkerk te Merselo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp bij de Sint Jannes de Doperkerk in het centrum van Merselo. Parkeerplaatsen zijn er voldoende tegenover de kerk. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Merselo Sint Johannes de Doperkerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Merselo van 5 kilometer

De wandelroute start bij de markering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp in het centrum van Merselo. U loopt over Kleindorp langs de Sint Johannes de Doperkerk. Aan Kleindorp (vlak voor wandelknooppunt 07) passeert U de Sint Annakapel. Verderop aan de Merseloseweg passeert U de Sint Janskapel. Daarna wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer beheerde Loobeekdal. Na wandelknooppunt 27 passeert U de Weverlose Schans (een bezoek waard). Vervolgens passeert U aan Haag de Mariakapel. Ten slotte loopt U door Merselo terug naar de startplaats bij de kerk. Horeca vlakbij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Kerk – 07 – 06 – 99 – 25 – 26 – 27 – 28 – 04 – 21 – 20 – richting 07 tot Kerk (lengte 5,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Merselo van 9 kilometer

De wandelroute start bij de markering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp in het centrum van Merselo. U loopt over Kleindorp langs de Sint Johannes de Doperkerk. Aan Kleindorp (vlak voor wandelknooppunt 07) passeert U de Sint Annakapel. Verderop aan de Merseloseweg passeert U de Sint Janskapel. Daarna wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer beheerde Loobeekdal. Bij wandelknooppunt 31 passeert U de Weverlose Volmolen (een bezoek waard). Daarna passeert U Mini Camping de Linde. Vervolgens loopt U over rustige veld- en boswegen langs het Haagsche Veld en het Groot Dorperveld terug naar Merselo. In Merselo aangekomen passeert U Molen Nooitgedacht. Ten slotte loopt U door Merselo terug naar de startplaats bij de kerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Kerk – 07 – 06 – 99 – 25 – 26 – 27 – 31 – 30 – 42 – 41 – 40 – 49 – 51 – 48 – 01 – 02 – 20 – richting 07 tot Kerk (lengte 9,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Merselo van 14 kilometer

De wandelroute start bij de markering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp in het centrum van Merselo. U loopt over Grootdorp in de richting van ’t Anker. Na Cafe den Tommes gaat U bij wandelknooppunt 20 linksaf. U loopt Merselo uit. U steekt verderop de Loobeek over en wandelt verder langs de Loobeek tot wandelknooppunt 99. Daarna loopt U over de Merseloseweg naar Venray. Daar passeert U de Militaire Begraafplaats van het Gemenebest en het Vie Curie Ziekenhuis. Vervolgens wandelt U door het Odapark en bosgebied het Vlakwater. Voor wandelknooppunt 02 kunt U eventueel voor bezoek aan horeca even Padel Centrum Noord-Limburg bezoeken. Daarna wandelt U over rustige bos- en veldwegen naar buurtschap Weverslo. Daar passeert U De Martiene Plats en Hippisch Centrum Hermkushof. Verderop loopt U over de Weverlose Berg. Bij wandelknooppunt 31 passeert U de Weverlose Volmolen (een bezoek waard). Daarna passeert U Mini Camping de Linde. Vervolgens loopt U over rustige veld- en boswegen langs het Haagsche Veld en het Groot Dorperveld terug naar Merselo. In Merselo aangekomen passeert U Molen Nooitgedacht. Ten slotte loopt U door Merselo terug naar de startplaats bij de kerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Kerk – 20 – 21 – 05 – 25 – 99 – 17 – 18 – 19 – 02 – 01 – 20 – 24 – 12 – 23 – 34 – 33 – 35 – 37 – 32 – 31 – 30 – 42 – 41 – 40 – 49 – 51 – 48 – 01 – 02 – 20 – richting 07 tot Kerk (lengte 14,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Cafe den Tommes Grootdorp 40 5815 AE Merselo www.dentommes.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Het nummer van de wandelknooppunten van het wandelnetwerk Venray staat bovenop de paal. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Loobeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 5414 dien je tussen de wandelknooppunten 19 en 02 wegens onduidelijkheden in markering ter ondersteuning de GPX te gebruiken.

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venray
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

54. Wandelen in

Merselo

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Johannes de Doperkerk te Merselo. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij de wandelmarkering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp bij de Sint Jannes de Doperkerk in het centrum van Merselo. Parkeerplaatsen zijn er voldoende tegenover de kerk. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de markering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp in het centrum van Merselo. U loopt over Kleindorp langs de Sint Johannes de Doperkerk. Aan Kleindorp (vlak voor wandelknooppunt 07) passeert U de Sint Annakapel. Verderop aan de Merseloseweg passeert U de Sint Janskapel. Daarna wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer beheerde Loobeekdal. Na wandelknooppunt 27 passeert U de Weverlose Schans (een bezoek waard). Vervolgens passeert U aan Haag de Mariakapel. Ten slotte loopt U door Merselo terug naar de startplaats bij de kerk. Horeca vlakbij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
5405. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Merselo Sint Johannes de Doperkerk: Kerk – 07 – 06 – 99 – 25 – 26 – 27 – 28 – 04 – 21 – 20 – richting 07 tot Kerk (lengte 5,1 km) 5409. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Merselo Sint Johannes de Doperkerk: Kerk – 07 – 06 – 99 – 25 – 26 – 27 – 31 – 30 – 42 – 41 – 40 – 49 – 51 – 48 – 01 – 02 – 20 – richting 07 tot Kerk (lengte 9,1 km) 5414. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venray startplaats Merselo Sint Johannes de Doperkerk: Kerk – 20 – 21 – 05 – 25 – 99 – 17 – 18 – 19 – 02 – 01 – 20 – 24 – 12 – 23 – 34 – 33 – 35 – 37 – 32 – 31 – 30 – 42 – 41 – 40 – 49 – 51 – 48 – 01 – 02 – 20 – richting 07 tot Kerk (lengte 14,1 km)
De wandelroute start bij de markering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp in het centrum van Merselo. U loopt over Kleindorp langs de Sint Johannes de Doperkerk. Aan Kleindorp (vlak voor wandelknooppunt 07) passeert U de Sint Annakapel. Verderop aan de Merseloseweg passeert U de Sint Janskapel. Daarna wandelt U steeds door het door Staatsbosbeheer beheerde Loobeekdal. Bij wandelknooppunt 31 passeert U de Weverlose Volmolen (een bezoek waard). Daarna passeert U Mini Camping de Linde. Vervolgens loopt U over rustige veld- en boswegen langs het Haagsche Veld en het Groot Dorperveld terug naar Merselo. In Merselo aangekomen passeert U Molen Nooitgedacht. Ten slotte loopt U door Merselo terug naar de startplaats bij de kerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij de markering op de hoek van Grootdorp en Kleindorp in het centrum van Merselo. U loopt over Grootdorp in de richting van ’t Anker. Na Cafe den Tommes gaat U bij wandelknooppunt 20 linksaf. U loopt Merselo uit. U steekt verderop de Loobeek over en wandelt verder langs de Loobeek tot wandelknooppunt 99. Daarna loopt U over de Merseloseweg naar Venray. Daar passeert U de Militaire Begraafplaats van het Gemenebest en het Vie Curie Ziekenhuis. Vervolgens wandelt U door het Odapark en bosgebied het Vlakwater. Voor wandelknooppunt 02 kunt U eventueel voor bezoek aan horeca even Padel Centrum Noord-Limburg bezoeken. Daarna wandelt U over rustige bos- en veldwegen naar buurtschap Weverslo. Daar passeert U De Martiene Plats en Hippisch Centrum Hermkushof. Verderop loopt U over de Weverlose Berg. Bij wandelknooppunt 31 passeert U de Weverlose Volmolen (een bezoek waard). Daarna passeert U Mini Camping de Linde. Vervolgens loopt U over rustige veld- en boswegen langs het Haagsche Veld en het Groot Dorperveld terug naar Merselo. In Merselo aangekomen passeert U Molen Nooitgedacht. Ten slotte loopt U door Merselo terug naar de startplaats bij de kerk. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Het nummer van de wandelknooppunten van het wandelnetwerk Venray staat bovenop de paal. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Loobeek drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 5414 dien je tussen de wandelknooppunten 19 en 02 wegens onduidelijkheden in markering ter ondersteuning de GPX te gebruiken.

Bijzonderheden wandelroutes

Korte beschrijving wandelroute 5405 Merselo Korte beschrijving wandelroute 5409 Merselo Korte beschrijving wandelroute 5414 Merselo GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes