Made with MAGIX by Mat Maessen

Wandelnetwerk Groningen

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In 2007 werd gestart met het project Waddenwandelen. Het project Waddenwandelen was een wandelnetwerk door de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Ondertussen is er in de provincie Groningen een provincie dekkend wandelnetwerk van ongeveer 3000 kilometer aangelegd. Informatie over het wandelnetwerk in Groningen vindt je op de website van het Routebureau Groningen. Het wandelnetwerk Groningen bestaat uit de volgende wandelnetwerken: Groningen Wandelnetwerk gemeente Groningen zo’n 145 kilometer in september 2019 geopend in de gemeente Groningen. Noord-Groningen Sinds 2007 1200 kilometer wandelnetwerk Waddenwandelen in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. In Groningen liep het wandelnetwerk Waddenwandelen door Delfzijl, Het Hogeland en Oldambt. In juni 2019 werd de naam van het gedeelte dat door Groningen liep verandert in Wandelnetwerk Noord- Groningen. Het wandelnetwerk Noord-Groningen werd uitgebreid tot in totaal 1300 kilometer in de gemeentes Eemsdelta, Groningen (Ten Boer), Het Hogeland en Midden-Groningen (Slochteren). Veendam en Midden-Groningen Wandelnetwerk Veendam en Midden-Groningen (oud-gemeentes Hoogezand en Menterwolde). In december 2019 geopend in de gemeentes Veendam en Midden-Groningen en daarna in 2021 uitgebreid in de gemeentes Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. In totaal zo’n 1000 kilometer. Westerkwartier Wandelnetwerk Westerkwartier zo’n 555 kilometer in juli 2019 geopend in de gemeente Westerkwartier. Markering Wandelnetwerk Groningen De wandelmarkering in de provincie Groningen is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in blauw en rood. In een rond kader in het midden bevindt zich het witte nummer op een blauw-rode achtergrond. Daarboven staat de tekst Wandelnetwerk Groningen. Onderweg wijzen de wandelpijlen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn witte driehoeken in een blauw-rood kader. Wandelrouteplanner Groningen Op de volgende website vindt je een wandelrouteplanner van de wandelnetwerken in Groningen: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.
Wandelnetwerk Groningen In 2007 werd gestart met het project Waddenwandelen. Het project Waddenwandelen was een wandelnetwerk door de provincies Noord- Holland, Friesland en Groningen. Ondertussen is er in de provincie Groningen een provincie dekkend wandelnetwerk van ongeveer 3000 kilometer aangelegd. Informatie over het wandelnetwerk in Groningen vindt je op de website van het Routebureau Groningen. Het wandelnetwerk Groningen bestaat uit de volgende wandelnetwerken: Groningen Wandelnetwerk gemeente Groningen zo’n 145 kilometer in september 2019 geopend in de gemeente Groningen. Noord-Groningen Sinds 2007 1200 kilometer wandelnetwerk Waddenwandelen in de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. In Groningen liep het wandelnetwerk Waddenwandelen door Delfzijl, Het Hogeland en Oldambt. In juni 2019 werd de naam van het gedeelte dat door Groningen liep verandert in Wandelnetwerk Noord- Groningen. Het wandelnetwerk Noord-Groningen werd uitgebreid tot in totaal 1300 kilometer in de gemeentes Eemsdelta, Groningen (Ten Boer), Het Hogeland en Midden-Groningen (Slochteren). Veendam en Midden- Groningen Wandelnetwerk Veendam en Midden-Groningen (oud-gemeentes Hoogezand en Menterwolde). In december 2019 geopend in de gemeentes Veendam en Midden-Groningen en daarna in 2021 uitgebreid in de gemeentes Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. In totaal zo’n 1000 kilometer. Westerkwartier Wandelnetwerk Westerkwartier zo’n 555 kilometer in juli 2019 geopend in de gemeente Westerkwartier. Markering Wandelnetwerk Groningen De wandelmarkering in de provincie Groningen is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in blauw en rood. In een rond kader in het midden bevindt zich het witte nummer op een blauw-rode achtergrond. Daarboven staat de tekst Wandelnetwerk Groningen. Onderweg wijzen de wandelpijlen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn witte driehoeken in een blauw-rood kader. Wandelrouteplanner Groningen Hier vindt je een wandelrouteplanner voor de wandelnetwerken in Groningen: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner